พฤษภาคม 13, 2021, 03:17:25 pm *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ขออนุญาต ลบโฆษณาขายหนังสือแนวข้อสอบนะคะ หากท่านที่ต้องการลงโฆษณาขายหนังสือ ขอให้ลงให้ห้องที่จัดเตรียมไว้ให้เลยค่ะ เพื่อไม่ปะปนกับ กระทู้ข้อสอบ  ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: เผแพร่ผลงานวิชาการ ชุด อินเทอร์เน็ตน่ารู้ ชั้นป.6  (อ่าน 831 ครั้ง)
kruya9909
Newbie
*
กระทู้: 6


ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2017, 03:04:38 pm »


ชื่อเรื่อง      รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด  อินเทอร์เน็ตน่ารู้ 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน่วยงาน      โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล   ตำบลเพ็ญ   อำเภอเพ็ญ
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ผู้ศึกษา      นางพรไพรินทร์  ผาจวง   
ปีการศึกษา      2558

บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด อินเทอร์เน็ตน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80    2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล  ตำบลเพ็ญ  อำเภอเพ็ญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด  อินเทอร์เน็ตน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และ 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2   ปีการศึกษา 2558   โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล   ตำบลเพ็ญ   อำเภอเพ็ญ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  ชุด  อินเทอร์เน็ตน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล  ตำบลเพ็ญ  อำเภอเพ็ญ     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  ปีการศึกษา 2558  จำนวน 32 คน   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เอกสารประกอบการเรียน ชุด อินเทอร์เน็ตน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 8  เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วย อินเทอร์เน็ตน่ารู้     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 8  แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชุด  อินเทอร์เน็ตน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จำนวน 40  ข้อ  มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.55  ถึง 0.77  ค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้ออยู่ระหว่าง 0.36  ถึง 0.73   และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ  0.86  และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2    จำนวน 12  ข้อ   มีค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้ออยู่ระหว่าง 0.36  ถึง  0.77  และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ  เท่ากับ  0.83  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
   ผลการศึกษาพบว่า
      1.  เอกสารประกอบการเรียน ชุด  อินเทอร์เน็ตน่ารู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 87.93/85.23  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80
      2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล  ตำบลเพ็ญ  อำเภอเพ็ญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1   ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด  อินเทอร์เน็ตน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี พบว่า นักเรียนทำคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.28  คะแนน  จากคะแนนเต็ม 40  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 50.70  และทำคะแนนทดสอบหลังเรียน (Post-test) ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.09  คะแนน   จากคะแนนเต็ม  40  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 85.23   แสดงว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
      3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล  ตำบลเพ็ญ  อำเภอเพ็ญ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  มีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  ชุด  อินเทอร์เน็ตน่ารู้    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  อยู่ในระดับมากที่สุด   
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2011, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Blue Theme by Nevikup