พฤศจิกายน 25, 2020, 03:22:36 am *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ขออนุญาต ลบโฆษณาขายหนังสือแนวข้อสอบนะคะ หากท่านที่ต้องการลงโฆษณาขายหนังสือ ขอให้ลงให้ห้องที่จัดเตรียมไว้ให้เลยค่ะ เพื่อไม่ปะปนกับ กระทู้ข้อสอบ  ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: เผยแพร่ผลงาน ดนตรี ป.5  (อ่าน 847 ครั้ง)
kruya9909
Newbie
*
กระทู้: 6


ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: ตุลาคม 28, 2016, 08:51:27 pm »


ชื่อเรื่อง         รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน หน่วย ดนตรีไทยไพเราะนิรันดร์ 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน่วยงาน      โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล    อำเภอเพ็ญ    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
         ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ผู้ศึกษา         นางสาวอาภาสินีย์  ลาธิสิงห์ 
ปีการศึกษา      2558

บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  หน่วย ดนตรีไทยไพเราะนิรันดร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4   ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล  อำเภอเพ็ญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1   ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน หน่วย ดนตรีไทยไพเราะนิรันดร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4  ปีการศึกษา 2558   
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล  อำเภอเพ็ญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1   ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  หน่วย ดนตรีไทยไพเราะนิรันดร์    กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล  ตำบลเพ็ญ   อำเภอเพ็ญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  ปีการศึกษา 2558  จำนวน 33 คน   
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เอกสารประกอบการเรียน หน่วย ดนตรีไทยไพเราะนิรันดร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 12  เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วย ดนตรีไทย
ไพเราะนิรันดร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  จำนวน 12  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วย ดนตรีไทยไพเราะนิรันดร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 30  ข้อ  มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.55  ถึง 0.77  ค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้ออยู่ระหว่าง 0.27  ถึง 0.64  และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ  0.84   และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 จำนวน 12  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้ออยู่ระหว่าง  0.36  ถึง  0.77  และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ  เท่ากับ  0.85 
   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ผลการศึกษาพบว่า
      1.  เอกสารประกอบการเรียน หน่วย ดนตรีไทยไพเราะนิรันดร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 89.67/85.15  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ 80/80
      2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล  อำเภอเพ็ญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน หน่วย ดนตรีไทยไพเราะนิรันดร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พบว่า นักเรียนทำคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  15.69  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  30 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 52.29  และทำคะแนนทดสอบหลังเรียน (Post-test)  ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  25.55  คะแนน จากคะแนนเต็ม 
30  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 85.15  แสดงว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ   0.05   เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
      3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 
อำเภอเพ็ญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน หน่วย ดนตรีไทยไพเราะนิรันดร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อยู่ในระดับมากที่สุด   
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2011, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Blue Theme by Nevikup