ตุลาคม 27, 2021, 04:50:13 pm *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ขออนุญาต ลบโฆษณาขายหนังสือแนวข้อสอบนะคะ หากท่านที่ต้องการลงโฆษณาขายหนังสือ ขอให้ลงให้ห้องที่จัดเตรียมไว้ให้เลยค่ะ เพื่อไม่ปะปนกับ กระทู้ข้อสอบ  ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: เผยแพร่ผลงานภาษาอังกฤษ ป.6  (อ่าน 1195 ครั้ง)
kruya9909
Newbie
*
กระทู้: 6


ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: กันยายน 18, 2016, 05:11:47 pm »


ชื่อเรื่อง           รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ  ชุด  All About Me   
                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน่วยงาน      โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ผู้ศึกษา            ศิริกุล   ม่วงกลาง
ปีการศึกษา      2558

บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด All About Me    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์  80/80    เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง  อำเภอโนนสัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1   ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
ชุด All About Me  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง  อำเภอโนนสัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1   ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ ชุด All About Me  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  โดยกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง  ตำบลหนองเรือ   อำเภอโนนสัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1   ปีการศึกษา  2558   จำนวน  15  คน   
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด All About Me  จำนวน  8  เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชุด  All About Me  จำนวน  30  ข้อ    มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.59  ถึง 0.73  ค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้ออยู่ระหว่าง 0.27  ถึง 0.73    และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ  0.84  และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   จำนวน 15  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้ออยู่ระหว่าง 0.36  ถึง  0.77  และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจ  เท่ากับ  0.82 
   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที  แบบไม่เป็นอิสระจากกัน ( t-test  for  Dependent  Samples )
 
   ผลการศึกษาพบว่า
      1.  แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ  ชุด  All  About  Me   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.08/84.44       เป็นไปตามเกณฑ์ และสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ 80/80
      2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง  อำเภอโนนสัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด All About Me  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
      3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง อำเภอโนนสัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด All About Me  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2011, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Blue Theme by Nevikup