พฤศจิกายน 25, 2020, 04:33:14 am *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ขออนุญาต ลบโฆษณาขายหนังสือแนวข้อสอบนะคะ หากท่านที่ต้องการลงโฆษณาขายหนังสือ ขอให้ลงให้ห้องที่จัดเตรียมไว้ให้เลยค่ะ เพื่อไม่ปะปนกับ กระทู้ข้อสอบ  ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: เผยแพร่งานคอมพิวเตอร์ ปง6  (อ่าน 643 ครั้ง)
kruya
Newbie
*
กระทู้: 4


ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: สิงหาคม 31, 2017, 10:27:51 pm »


ชื่อเรื่อง      รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด  การสร้างสรรค์ผลงาน 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน่วยงาน      โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง  อำเภอเมือง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ผู้ศึกษา      นางสาวกัลยา  หงษ์พรม   
ปีการศึกษา      2559

บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด การสร้างสรรค์ผลงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80    2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง  อำเภอเมือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด  การสร้างสรรค์ผลงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และ 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2559   โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง  อำเภอเมือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด  การสร้างสรรค์ผลงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง  อำเภอเมือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  ปีการศึกษา 2559  จำนวน 15  คน   
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เอกสารประกอบการเรียน ชุด การสร้างสรรค์ผลงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 10  เล่ม    แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วย การสร้างสรรค์ผลงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   จำนวน 10  แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุด  การสร้างสรรค์ผลงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   จำนวน 40  ข้อ   มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.45  ถึง 0.73   ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.36  ถึง 0.73  และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.85  และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   จำนวน 14  ข้อ   มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ  เท่ากับ  0.83 
   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

   ผลการศึกษาพบว่า
      1.  เอกสารประกอบการเรียน ชุด  การสร้างสรรค์ผลงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 87.33/88.33  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80
      2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง อำเภอเมือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1   ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด  การสร้างสรรค์ผลงาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  พบว่า นักเรียนทำคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)  ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  20.87  คะแนน   จากคะแนนเต็ม 40  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 52.17  และทำคะแนนทดสอบหลังเรียน (Post-test) ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.33  คะแนน   จากคะแนนเต็ม  40  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 88.33  แสดงว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
   3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง  อำเภอเมือง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  ชุด  การสร้างสรรค์ผลงาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  อยู่ในระดับมากที่สุด   

บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2011, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Blue Theme by Nevikup