มิถุนายน 07, 2023, 06:33:36 pm *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ขออนุญาต ลบโฆษณาขายหนังสือแนวข้อสอบนะคะ หากท่านที่ต้องการลงโฆษณาขายหนังสือ ขอให้ลงให้ห้องที่จัดเตรียมไว้ให้เลยค่ะ เพื่อไม่ปะปนกับ กระทู้ข้อสอบ  ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: เผยแพร่งานสุขศึกษา ม.2  (อ่าน 1725 ครั้ง)
kruya
Newbie
*
กระทู้: 4


ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2017, 06:35:27 am »


ชื่อเรื่อง         รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด มั่นใจในชีวิต   
            สาระความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หน่วยงาน           โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา   อำเภอศรีบุญเรือง   
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ผู้ศึกษา             วิชาญ  ชะนะไล
ปีการศึกษา            2559

บทคัดย่อ
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด  มั่นใจในชีวิต 
สาระความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2559   โรงเรียนนาหนองทุ่ม-ตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา อำเภอศรีบุญเรือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด  มั่นใจในชีวิต  สาระความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา อำเภอศรีบุญเรือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด มั่นใจในชีวิต  สาระความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา อำเภอศรีบุญเรือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559  จำนวน 9 คน   
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียน ชุด  มั่นใจในชีวิต   
สาระความปลอดภัยในชีวิต   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 10  เล่ม   แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชุด มั่นใจในชีวิต  สาระความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ที่ผู้ศึกษาจัดทำขึ้น  จำนวน  40  ข้อ  มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.59  ถึง  0.73  ค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.27  ถึง  0.73  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งฉบับเท่ากับ 0.83  และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 16  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.36  ถึง  0.77 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจทั้งฉบับเท่ากับ 0.81

   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้   t-test
   ผลการศึกษาพบว่า
      1.  เอกสารประกอบการเรียน ชุด มั่นใจในชีวิต  สาระความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพ 86.56/85.56   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  คือ  80/80
      2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนาหนองทุ่ม-ตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา อำเภอศรีบุญเรือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด มั่นใจในชีวิต สาระความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
¬      3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนาหนองทุ่ม-ตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา อำเภอศรีบุญเรือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1   มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด มั่นใจในชีวิต สาระความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2011, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Blue Theme by Nevikup