พฤษภาคม 26, 2019, 08:03:53 pm *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ขออนุญาต ลบโฆษณาขายหนังสือแนวข้อสอบนะคะ หากท่านที่ต้องการลงโฆษณาขายหนังสือ ขอให้ลงให้ห้องที่จัดเตรียมไว้ให้เลยค่ะ เพื่อไม่ปะปนกับ กระทู้ข้อสอบ  ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: เผยแพร่งานศิลปะ(ดนตรี) ม.1  (อ่าน 773 ครั้ง)
kruya
Newbie
*
กระทู้: 4


ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: เมษายน 20, 2017, 10:23:51 am »


ชื่อเรื่อง      รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน หน่วย ดนตรีไทยแสนไพเราะ 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน่วยงาน      โรงเรียนโนนคูณวิทยา  อำเภอศรีบุญเรือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
         หนองบัวลำภู เขต 1
ผู้ศึกษา      นายไกรษร   พรมทอง
ปีการศึกษา      2559

บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน หน่วย ดนตรีไทยแสนไพเราะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนโนนคูณวิทยา  อำเภอศรีบุญเรือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน หน่วย ดนตรีไทยแสนไพเราะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2559   โรงเรียนโนนคูณวิทยา  อำเภอศรีบุญเรือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1   ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  หน่วย ดนตรีไทยแสนไพเราะ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโนนคูณวิทยา  ตำบลโนนสะอาด  อำเภอศรีบุญเรือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1   ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2559  จำนวน 36 คน   
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เอกสารประกอบการเรียน หน่วย ดนตรีไทยแสนไพเราะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 10  เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วย ดนตรีไทย
แสนไพเราะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  จำนวน 10  แผน   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วย ดนตรีไทยแสนไพเราะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 40  ข้อ  มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.55  ถึง 0.77   ค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้ออยู่ระหว่าง 0.36  ถึง 0.73  และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.85   และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 12  ข้อ   มีค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้ออยู่ระหว่าง  0.45  ถึง  0.77   และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ  เท่ากับ  0.83  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

   ผลการศึกษาพบว่า
      1.  เอกสารประกอบการเรียน หน่วย ดนตรีไทยแสนไพเราะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 88.75/84.51  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ 80/80
      2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนโนนคูณวิทยา 
อำเภอศรีบุญเรือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1   ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน หน่วย ดนตรีไทยแสนไพเราะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พบว่า นักเรียนทำคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  20.44   คะแนน  จากคะแนนเต็ม  40  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 51.11  และทำคะแนนทดสอบหลังเรียน (Post-test) ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.81  คะแนน จากคะแนนเต็ม 40  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 84.51  แสดงว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
      3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนโนนคูณวิทยา   อำเภอศรีบุญเรือง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1   มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน หน่วย ดนตรีไทยแสนไพเราะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อยู่ในระดับมากที่สุด   


บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2011, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Blue Theme by Nevikup