คณิตศาสตร์ MATHEMATICS

คณิตศาสตร์ => เฉลยคณิตศาสตร์ ม.4 => ข้อความที่เริ่มโดย: น้องมิว ที่ ธันวาคม 11, 2014, 02:46:09 amหัวข้อ: เฉลย คณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 2 พื้นฐาน (สสวท.) บทที่ 3 ความน่าจะเป็น
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมิว ที่ ธันวาคม 11, 2014, 02:46:09 am
ดาวน์โหลด เฉลย Pt3.1 ข้อ1-4 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vb3Blbj9pZD0wQl82c0lDb1pPTXpBZUdzeWVYcHFPVmwxWjJj)/Pt3.1 ข้อ5-6 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vb3Blbj9pZD0wQl82c0lDb1pPTXpBTlhGNldUSXpTV2c0YkZF)/Pt3.1 ข้อ7 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vb3Blbj9pZD0wQl82c0lDb1pPTXpBYVZaUFREQnFibVV4TFhN)/Pt3.1 ข้อ8-14 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vb3Blbj9pZD0wQl82c0lDb1pPTXpBZDB0RlIyUm1WRWRWTlZV)/Pt3.2 ข้อ1-3ข้อ 3.1-3.3 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vb3Blbj9pZD0wQl82c0lDb1pPTXpBWHkxbVVGQTJhemMzTmtF)/Pt3.2 ข้อ3-6ข้อ 3.4-ข้อ6 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vb3Blbj9pZD0wQl82c0lDb1pPTXpBVjFBM01WVkRUeTB6Y0hj)/Pt3.2 ข้อ7-9 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vb3Blbj9pZD0wQl82c0lDb1pPTXpBY1ZOaU5XUklZbTB6VlVF)/Pt3.2 ข้อ10 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vb3Blbj9pZD0wQl82c0lDb1pPTXpBVVRKR1VYSnpTR0oyZVVV)/Pt3.2 ข้อ10.1-10.6 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vb3Blbj9pZD0wQl82c0lDb1pPTXpBTmpnd2VrdDJVMHA0Y1Uw)
เฉลย คณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 2(สสวท.)
บทที่ 3 ความน่าจะเป็น

         แบบเฉลยนี้ ขออ้างอิง  จาก facebook.com/123grade4 โดย ผู้จัดทำ คือ อ.ประหยัด แก้วอำไพ นะคะ ที่ได้จัดทำ แบบเฉลยแบบฝึกหัดมาให้ค่ะ

          ลองไปศึกษาทำความเข้าใจกันอีกทีนะคะ  
หมายเหตุ 1. อย่าคัดลอกเพื่อเพียงมีการบ้านส่งครู แต่ควรศึกษาทำความเข้าใจไปด้วย
           2. ควรฝึกทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองก่อน ข้อไหนทำไม่ได้จึงเปิดเฉลยแล้วทำความเข้าใจให้เข้าใจก่อนแล้วควรลองทำด้วยตัวเองอีกครั้ง ไม่ควรคัดลอกโดยตรง

          ดาวน์โหลดได้ที่นี่จ้า เฉลย แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 เล่ม 2
          บทที่ 3 ความน่าจะเป็น
          เฉลย 3.1 กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่  3.1 ข้อ 1-4 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0yLmh0bWw=)
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่  3.1 ข้อ 5-6 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0yLmh0bWw=)
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่  3.1 ข้อ 7 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0yLmh0bWw=)
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่  3.1 ข้อ 8-14 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0yLmh0bWw=)

          เฉลย 3.2 ความน่าจะเป็น
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 3.2 ข้อ 1-3 (ข้อ 3 มี ข้อ 3.1-3.3) (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0yLmh0bWw=)
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 3.2 ข้อ 3-6 (ข้อ 3.4 ต่อ - ข้อ 6) (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0yLmh0bWw=)
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 3.2 ข้อ 7-9 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0yLmh0bWw=)
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 3.2 ข้อ 10 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0yLmh0bWw=)
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 3.2 ข้อ 10 (ต่อ ข้อ 10.1-10.6) (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0yLmh0bWw=)


          
"ขอขอบพระคุณ ผู้ทำเฉลยค่ะ"

อ้างอิงจาก  หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  คณิตศาสตร์  เล่ม 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (สสวท.)