คณิตศาสตร์ MATHEMATICS

ข้อมูล ศึกษาต่อ สอบบรรจุข้ารางการ รับสมัครงาน => วิทยาศาสตร์ทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: teach ที่ ตุลาคม 22, 2016, 09:52:28 amหัวข้อ: เฉลย+คู่มือครู พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) รายวิชาพื้นฐาน
เริ่มหัวข้อโดย: teach ที่ ตุลาคม 22, 2016, 09:52:28 am
เฉลย พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) รายวิชาพื้นฐาน
คู่มือครู พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
อ้างอิงจาก
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กระทรวงศึกษาธิการ

          การอ้างอิงนี้  ได้อ้างอิงจากเว็บคลังความรู้ scimath โดยคุณครูที่สอนวิชาพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม สามารถศึกษาจากคู่มือครูในเว็บดังกล่าวนี้ได้ค่ะ  โดยภายในคู่มือครูจะมีทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้  แนวความคิดหลัก และเฉลยคำถามท้ายบท ค่ะ

ดาวโหลด เฉลย พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) รายวิชาพื้นฐาน + คู่มือครู พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) รายวิชาพื้นฐาน  ได้ที่นี่ค่ะ (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zY2ltYXRoLm9yZy9lYm9vay8lZTAlYjglODQlZTAlYjglYjklZTAlYjklODglZTAlYjglYTElZTAlYjglYjclZTAlYjglYWQlZTAlYjglODQlZTAlYjglYTMlZTAlYjglYjkvJWUwJWI4JWE3JWUwJWI4JWI0JWUwJWI4JTk3JWUwJWI4JWEyJWUwJWI4JWIyJWUwJWI4JWE4JWUwJWI4JWIyJWUwJWI4JWFhJWUwJWI4JTk1JWUwJWI4JWEzJWUwJWI5JThjLyVlMCViOCU5ZSVlMCViOCViMSVlMCViOCU5OSVlMCViOCU5OCVlMCViOCViOCVlMCViOCU4MSVlMCViOCVhMyVlMCViOCVhMyVlMCViOCVhMSVlMCViOSU4MSVlMCViOCVhNSVlMCViOCViMCVlMCViOCVhYSVlMCViOCViNCVlMCViOSU4OCVlMCViOCU4NyVlMCViOSU4MSVlMCViOCVhNyVlMCViOCU5NCVlMCViOCVhNSVlMCViOSU4OSVlMCViOCVhZCVlMCViOCVhMS0lZTAlYjglYTEuNC02L2VCb29rLw==)

หมายเหตุ  สำหรับใครที่เปิดไม่ได้ แนะนำให้เปิดจาก Baidu Browser โดยใช้โปรแกรม ไบดู เป็นบราวเซอร์ในการเปิดค่ะ  

          ดาวน์โหลด โปรแกรม Baidu Browser ได้ที่นี่ค่ะ  (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2JhaWR1LWJyb3dzZXIudGguc29mdG9uaWMuY29tL3N0YXJ0LWRvd25sb2FkLzN0alF5ZUxWM2NqRHAtSHczc0NpeHNpR2E1LWZtNmFIb2FDZmtwVT0=)

          อ้างอิงจาก เว็บไซต์ baidu-browser.th.softonic.com (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2JhaWR1LWJyb3dzZXIudGguc29mdG9uaWMuY29t)

          โดยจำแนกแต่ละบทดังนี้นะคะ  ซึ่งท่านสามารถศึกษาแต่ละเรื่องได้ตามที่เขียนเลขหน้าไว้ด้านล่างค่ะ

บทที่ 1  พันธุกรรม
1.1 ลักษณะพันธุกรรม
1.2 โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม
1.2.1 การแบ่งเซลล์
1.2.2 สารพันธุกรรม
1.2.3 ยีนและการควบคุมลักษณะพันธุกรรม
1.3 การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม
1.3.1 พันธุกรรมของหมู่เลือด ABO
1.3.2 ลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุมโดยยีนบนโครโมโซมเพศ
1.4 วิวัฒนาการ
1.4.1 การแปรผันทางพันธุกรรม
1.4.2 การคัดเลือกตามธรรมชาติ
1.4.3 การปรับปรุงพันธุ์โดยมนุษย์
1.5 เทคโนโลยีชีวภาพ
1.5.1 พันธุวิศวกรรม
1.5.2 การโคลน
1.5.3 การตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
เฉลยคำถามท้ายบท

บทที่ 2  สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
2.1 ระบบนิเวศ
2.1.1 ชีวนิเวศระดับโลก
2.1.2 ชีวนิเวศระดับท้องถิ่น
2.2 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในระบบนิเวศ
2.3 วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ
2.4 การเปลี่ยนแปลงแทนที่
2.5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.5.1 ทรัพยากรธรรมชาติ
2.5.2 มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ
2.5.3 มลภาวะ
เฉลยคำถามท้ายบท

บทที่ 3  ความหลากหลายทางชีวภาพ
3.1 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
3.2 ความหลากหลายของสปีชีส์
เฉลยคำถามท้ายบท
(http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zY2ltYXRoLm9yZy9lYm9vay8lZTAlYjglODQlZTAlYjglYjklZTAlYjklODglZTAlYjglYTElZTAlYjglYjclZTAlYjglYWQlZTAlYjglODQlZTAlYjglYTMlZTAlYjglYjkvJWUwJWI4JWE3JWUwJWI4JWI0JWUwJWI4JTk3JWUwJWI4JWEyJWUwJWI4JWIyJWUwJWI4JWE4JWUwJWI4JWIyJWUwJWI4JWFhJWUwJWI4JTk1JWUwJWI4JWEzJWUwJWI5JThjLyVlMCViOCU5ZSVlMCViOCViMSVlMCViOCU5OSVlMCViOCU5OCVlMCViOCViOCVlMCViOCU4MSVlMCViOCVhMyVlMCViOCVhMyVlMCViOCVhMSVlMCViOSU4MSVlMCViOCVhNSVlMCViOCViMCVlMCViOCVhYSVlMCViOCViNCVlMCViOSU4OCVlMCViOCU4NyVlMCViOSU4MSVlMCViOCVhNyVlMCViOCU5NCVlMCViOCVhNSVlMCViOSU4OSVlMCViOCVhZCVlMCViOCVhMS0lZTAlYjglYTEuNC02L2VCb29rLw==)  

อ้างอิงจาก  คู่มือครู พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี