คณิตศาสตร์ MATHEMATICS

ข้อมูล ศึกษาต่อ สอบบรรจุข้ารางการ รับสมัครงาน => วิทยาศาสตร์ทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: teach ที่ ตุลาคม 22, 2016, 09:46:05 amหัวข้อ: เฉลย+คู่มือครู พลังงาน (สสวท.) รายวิชาพื้นฐาน
เริ่มหัวข้อโดย: teach ที่ ตุลาคม 22, 2016, 09:46:05 am
เฉลย พลังงาน (สสวท.) รายวิชาพื้นฐาน
คู่มือครู ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต (สสวท.) รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
อ้างอิงจาก
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กระทรวงศึกษาธิการ

          การอ้างอิงนี้  ได้อ้างอิงจากเว็บคลังความรู้ scimath โดยคุณครูที่สอนวิชาพลังงาน สามารถศึกษาจากคู่มือครูในเว็บดังกล่าวนี้ได้ค่ะ  โดยภายในคู่มือครูจะมีทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้  แนวความคิดหลัก และเฉลยคำถามท้ายบท ค่ะ

ดาวโหลด เฉลย พลังงาน (สสวท.) รายวิชาพื้นฐาน + คู่มือครู พลังงาน (สสวท.) รายวิชาพื้นฐาน  ได้ที่นี่ค่ะ (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zY2ltYXRoLm9yZy9lYm9vay8lZTAlYjglODQlZTAlYjglYjklZTAlYjklODglZTAlYjglYTElZTAlYjglYjclZTAlYjglYWQlZTAlYjglODQlZTAlYjglYTMlZTAlYjglYjkvJWUwJWI4JWE3JWUwJWI4JWI0JWUwJWI4JTk3JWUwJWI4JWEyJWUwJWI4JWIyJWUwJWI4JWE4JWUwJWI4JWIyJWUwJWI4JWFhJWUwJWI4JTk1JWUwJWI4JWEzJWUwJWI5JThjLyVlMCViOCU5ZSVlMCViOCVhNSVlMCViOCViMSVlMCViOCU4NyVlMCViOCU4NyVlMCViOCViMiVlMCViOCU5OS0lZTAlYjglYTEuNC02L2VCb29rLw==)

หมายเหตุ  สำหรับใครที่เปิดไม่ได้ แนะนำให้เปิดจาก Baidu Browser โดยใช้โปรแกรม ไบดู เป็นบราวเซอร์ในการเปิดค่ะ  

          ดาวน์โหลด โปรแกรม Baidu Browser ได้ที่นี่ค่ะ  (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2JhaWR1LWJyb3dzZXIudGguc29mdG9uaWMuY29tL3N0YXJ0LWRvd25sb2FkLzN0alF5ZUxWM2NqRHAtSHczc0NpeHNpR2E1LWZtNmFIb2FDZmtwVT0=)

          อ้างอิงจาก เว็บไซต์ baidu-browser.th.softonic.com (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2JhaWR1LWJyb3dzZXIudGguc29mdG9uaWMuY29t)

          โดยจำแนกแต่ละบทดังนี้นะคะ  ซึ่งท่านสามารถศึกษาแต่ละเรื่องได้ตามที่เขียนเลขหน้าไว้ด้านล่างค่ะ

บทที่ 1 คลื่นกล
1.1 ชนิดของคลื่นกล
1.2 ปริมาณที่เกี่ยวกับคลื่น
1.3 อัตราเร็วของคลื่น
1.4 การรวมคลื่น
1.5 สมบัติของคลื่น
เฉลยคำถามท้ายบท

บทที่ 2  เสียง
2.1 การเคลื่อนที่ของเคลื่นเสียง 
2.2 อัตราเร็วของเสียง
2.3 ความถี่ของคลื่นเสียง
2.4 ลักษณะทางกายภาพของคลื่นเสียง
2.5 การเกิดบีตส์
เฉลยคำถามท้ายบท

บทที่ 3  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก
3.2 การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
3.3 สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
เฉลยคำถามท้ายบท
(http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zY2ltYXRoLm9yZy9lYm9vay8lZTAlYjglODQlZTAlYjglYjklZTAlYjklODglZTAlYjglYTElZTAlYjglYjclZTAlYjglYWQlZTAlYjglODQlZTAlYjglYTMlZTAlYjglYjkvJWUwJWI4JWE3JWUwJWI4JWI0JWUwJWI4JTk3JWUwJWI4JWEyJWUwJWI4JWIyJWUwJWI4JWE4JWUwJWI4JWIyJWUwJWI4JWFhJWUwJWI4JTk1JWUwJWI4JWEzJWUwJWI5JThjLyVlMCViOCU5ZSVlMCViOCVhNSVlMCViOCViMSVlMCViOCU4NyVlMCViOCU4NyVlMCViOCViMiVlMCViOCU5OS0lZTAlYjglYTEuNC02L2VCb29rLw==)  

อ้างอิงจาก  คู่มือครู พลังงาน (สสวท.) รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี