คณิตศาสตร์ MATHEMATICS

ข้อมูล ศึกษาต่อ สอบบรรจุข้ารางการ รับสมัครงาน => วิทยาศาสตร์ทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: teach ที่ ตุลาคม 22, 2016, 09:33:22 amหัวข้อ: เฉลย+คู่มือครู ดวงดาวและโลกของเรา (สสวท.) รายวิชาพื้นฐาน
เริ่มหัวข้อโดย: teach ที่ ตุลาคม 22, 2016, 09:33:22 am
เฉลย ดวงดาวและโลกของเรา (สสวท.) รายวิชาพื้นฐาน
คู่มือครู ดวงดาวและโลกของเรา (สสวท.) รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
อ้างอิงจาก
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กระทรวงศึกษาธิการ

          การอ้างอิงนี้  ได้อ้างอิงจากเว็บคลังความรู้ scimath โดยคุณครูที่สอนวิชาดวงดาวและโลกของเรา สามารถศึกษาจากคู่มือครูในเว็บดังกล่าวนี้ได้ค่ะ  โดยภายในคู่มือครูจะมีทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้  แนวความคิดหลัก และเฉลยคำถามท้ายบท ค่ะ

ดาวโหลด เฉลย ดวงดาวและโลกของเรา (สสวท.) รายวิชาพื้นฐาน + คู่มือครู ดวงดาวและโลกของเรา (สสวท.) รายวิชาพื้นฐาน  ได้ที่นี่ค่ะ (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zY2ltYXRoLm9yZy9lYm9vay8lZTAlYjglODQlZTAlYjglYjklZTAlYjklODglZTAlYjglYTElZTAlYjglYjclZTAlYjglYWQlZTAlYjglODQlZTAlYjglYTMlZTAlYjglYjkvJWUwJWI4JWE3JWUwJWI4JWI0JWUwJWI4JTk3JWUwJWI4JWEyJWUwJWI4JWIyJWUwJWI4JWE4JWUwJWI4JWIyJWUwJWI4JWFhJWUwJWI4JTk1JWUwJWI4JWEzJWUwJWI5JThjLyVlMCViOCU5NCVlMCViOCVhNyVlMCViOCU4NyVlMCViOCU5NCVlMCViOCViMiVlMCViOCVhNyVlMCViOSU4MSVlMCViOCVhNSVlMCViOCViMCVlMCViOSU4MiVlMCViOCVhNSVlMCViOCU4MSVlMCViOCU4MiVlMCViOCVhZCVlMCViOCU4NyVlMCViOSU4MCVlMCViOCVhMyVlMCViOCViMi0lZTAlYjglYTEuNC02L2VCb29rLw==)

หมายเหตุ  สำหรับใครที่เปิดไม่ได้ แนะนำให้เปิดจาก Baidu Browser โดยใช้โปรแกรม ไบดู เป็นบราวเซอร์ในการเปิดค่ะ  

          ดาวน์โหลด โปรแกรม Baidu Browser ได้ที่นี่ค่ะ  (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2JhaWR1LWJyb3dzZXIudGguc29mdG9uaWMuY29tL3N0YXJ0LWRvd25sb2FkLzN0alF5ZUxWM2NqRHAtSHczc0NpeHNpR2E1LWZtNmFIb2FDZmtwVT0=)

          อ้างอิงจาก เว็บไซต์ baidu-browser.th.softonic.com (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2JhaWR1LWJyb3dzZXIudGguc29mdG9uaWMuY29t)

          โดยจำแนกแต่ละบทดังนี้นะคะ  ซึ่งท่านสามารถศึกษาแต่ละเรื่องได้ตามที่เขียนเลขหน้าไว้ด้านล่างค่ะ

บทที่ 1  กำเนินดเอกภพ
1.1 กำเนิดอนุภาคในเอกภพ
1.2 หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง
1.3 กาแล็กซี
เฉลยคำถามท้ายบท

บทที่ 2  ดาวฤกษ์
ความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์
2.2 ระยะห่างของดาวฤกษ์
2.3 สี อุณหภูมิผิวและสเปกตรัมของดาวฤกษ์
2.4 วิวัฒนาการของดาวฤกษ์
เฉลยคำถามท้ายบท

บทที่ 3 ระบบสุริยะ
3.1 กำเนิดดวงอาทิตย์และบริวาร
3.2 องค์ประกอบของระบบสุริยะ
เฉลยคำถามท้ายบท

บทที่ 4  เทคโนโลยอวกาศ
4.1 การส่งและการโคจรของดาวเทียม
4.2 การใช้ประโยชน์จากดาวเทียม
4.3 สถานีอวกาศและยานอวกาศ
เฉลยคำถามท้ายบท

บทที่ 5  โครงสร้างโลก
5.1 การศึกษาโครงสร้างโลกโดยใช้คลื่นไหวสะเทือน
5.2 ลักษณะโครงสร้างโลกแต่ละชั้น
เฉลยคำถามท้ายบท

บทที่ 6  การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
6.1 ทฤษฎีทวีปเลื่อน
6.2 ทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นสมุทร
6.3 ทฤษฎีการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
6.4 การเคลื่อนที่ลักษณะต่างๆ ของแผ่นธรณี
6.4.1 แผ่นธรณีเคลื่อนที่แยกออกจากกัน
6.4.2 แผ่นธรณีเคลื่อนที่เข้าหากัน
6.4.3 แผ่นธรณีเคลื่อนที่เฉือนกัน
เฉลยคำถามท้ายบท

บทที่ 7  แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
7.1 แผ่นดินไหว
7.2 ภูเขาไฟระเบิด
7.3 ตำแหน่งแผ่นดินไหวและภูเขาไฟบนโลก
เฉลยคำถามท้ายบท

บทที่ 8  ธรณีประวัติ
8.1 อายุทางธรณีวิทยา
8.2 ซากดึกดำบรรพ์
8.3 โครงสร้างทางธรณีวิทยา
8.4 การอธิบายประวัติทางธรณีวิทยาของพื้นที่
เฉลยคำถามท้ายบท
(http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zY2ltYXRoLm9yZy9lYm9vay8lZTAlYjglODQlZTAlYjglYjklZTAlYjklODglZTAlYjglYTElZTAlYjglYjclZTAlYjglYWQlZTAlYjglODQlZTAlYjglYTMlZTAlYjglYjkvJWUwJWI4JWE3JWUwJWI4JWI0JWUwJWI4JTk3JWUwJWI4JWEyJWUwJWI4JWIyJWUwJWI4JWE4JWUwJWI4JWIyJWUwJWI4JWFhJWUwJWI4JTk1JWUwJWI4JWEzJWUwJWI5JThjLyVlMCViOCU5NCVlMCViOCVhNyVlMCViOCU4NyVlMCViOCU5NCVlMCViOCViMiVlMCViOCVhNyVlMCViOSU4MSVlMCViOCVhNSVlMCViOCViMCVlMCViOSU4MiVlMCViOCVhNSVlMCViOCU4MSVlMCViOCU4MiVlMCViOCVhZCVlMCViOCU4NyVlMCViOSU4MCVlMCViOCVhMyVlMCViOCViMi0lZTAlYjglYTEuNC02L2VCb29rLw==)  

อ้างอิงจาก  คู่มือครู ดวงดาวและโลกของเรา (สสวท.) รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี