คณิตศาสตร์ MATHEMATICS

ข้อมูล ศึกษาต่อ สอบบรรจุข้ารางการ รับสมัครงาน => วิทยาศาสตร์ทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: teach ที่ ตุลาคม 22, 2016, 09:25:13 amหัวข้อ: เฉลย+คู่มือครู การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ (สสวท.) รายวิชาพื้นฐาน
เริ่มหัวข้อโดย: teach ที่ ตุลาคม 22, 2016, 09:25:13 am
เฉลย การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ (สสวท.) รายวิชาพื้นฐาน
คู่มือครู การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ (สสวท.) รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
อ้างอิงจาก
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กระทรวงศึกษาธิการ

          การอ้างอิงนี้  ได้อ้างอิงจากเว็บคลังความรู้ scimath โดยคุณครูที่สอนวิชาการเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ สามารถศึกษาจากคู่มือครูในเว็บดังกล่าวนี้ได้ค่ะ  โดยภายในคู่มือครูจะมีทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้  แนวความคิดหลัก และเฉลยคำถามท้ายบท ค่ะ

ดาวโหลด เฉลย การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ (สสวท.) รายวิชาพื้นฐาน + คู่มือครู การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ (สสวท.) รายวิชาพื้นฐาน  ได้ที่นี่ค่ะ (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zY2ltYXRoLm9yZy9lYm9vay8lZTAlYjglODQlZTAlYjglYjklZTAlYjklODglZTAlYjglYTElZTAlYjglYjclZTAlYjglYWQlZTAlYjglODQlZTAlYjglYTMlZTAlYjglYjkvJWUwJWI4JWE3JWUwJWI4JWI0JWUwJWI4JTk3JWUwJWI4JWEyJWUwJWI4JWIyJWUwJWI4JWE4JWUwJWI4JWIyJWUwJWI4JWFhJWUwJWI4JTk1JWUwJWI4JWEzJWUwJWI5JThjLyVlMCViOCU4MSVlMCViOCViMiVlMCViOCVhMyVlMCViOSU4MCVlMCViOCU4NCVlMCViOCVhNSVlMCViOCViNyVlMCViOSU4OCVlMCViOCVhZCVlMCViOCU5OSVlMCViOCU5NyVlMCViOCViNSVlMCViOSU4OCVlMCViOSU4MSVlMCViOCVhNSVlMCViOCViMCVlMCViOSU4MSVlMCViOCVhMyVlMCViOCU4NyVlMCViOSU4MyVlMCViOCU5OSVlMCViOCU5OCVlMCViOCVhMyVlMCViOCVhMyVlMCViOCVhMSVlMCViOCU4YSVlMCViOCViMiVlMCViOCU5NSVlMCViOCViNC0lZTAlYjglYTEuNC02L2VCb29rLw==)

หมายเหตุ  สำหรับใครที่เปิดไม่ได้ แนะนำให้เปิดจาก Baidu Browser โดยใช้โปรแกรม ไบดู เป็นบราวเซอร์ในการเปิดค่ะ  

          ดาวน์โหลด โปรแกรม Baidu Browser ได้ที่นี่ค่ะ  (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2JhaWR1LWJyb3dzZXIudGguc29mdG9uaWMuY29tL3N0YXJ0LWRvd25sb2FkLzN0alF5ZUxWM2NqRHAtSHczc0NpeHNpR2E1LWZtNmFIb2FDZmtwVT0=)

          อ้างอิงจาก เว็บไซต์ baidu-browser.th.softonic.com (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2JhaWR1LWJyb3dzZXIudGguc29mdG9uaWMuY29t)

          โดยจำแนกแต่ละบทดังนี้นะคะ  ซึ่งท่านสามารถศึกษาแต่ละเรื่องได้ตามที่เขียนเลขหน้าไว้ด้านล่างค่ะ

บทที่  1  การเคลื่อนที่
          1.1  การบอกตำแหน่งของวัตถุ
          1.2  การเคลื่อนที่แนวตรง
                    1.2.1  อัตราเร็วและความเร็ว
                    1.2.2  ความเร่ง
                    1.2.3  การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวดิ่ง
          1.3  การเคลื่อนที่แบบอื่น ๆ
                    1.3.1 ขว้างอย่างไรให้ไกลสุด
                    1.3.2  เลี้ยวอย่างไรไม่แหกโค้ง
                    1.3.3  แกว่งไกวสลับกันไปมา
เฉลยคำถามท้ายบท
 
บทที่  2  แรงในธรรมชาติ
          2.1  แรงจากสนามโน้มถ่วง
                    2.1.1  แรงโน้มถ่วงและสนามโน้มถ่วง
                    2.1.2  การเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วงของโลก
                    2.1.3  ประโยชน์จากแรงโน้มถ่วง
                    2.1.4  สนามโน้มถ่วงกับศิลปะบนท้องฟ้า
          2.2  แรงจากสนามแม่เหล็ก
                    2.2.1  แรงแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก
                    2.2.2  ผลของสนามแม่เหล็กต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า
                    2.2.3  ผลของสนามแม่เหล็กต่อตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้า
                    2.2.4  ประโยชน์จากสนามแม่เหล็ก
                    2.2.5  สนามแม่เหล็กโลก
           2.3  แรงจากสนามไฟฟ้า
                    2.3.1  แรงไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า
                    2.3.2  ผลของสนามไฟฟ้าต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า
                    2.3.3  ประโยชน์จากสนามไฟฟ้า
                    2.3.4  สนามไฟฟ้ากับศิลปะบนท้องฟ้า
          2.4  แรงในนิวเคลียส
เฉลยคำถามท้ายบท
(http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zY2ltYXRoLm9yZy9lYm9vay8lZTAlYjglODQlZTAlYjglYjklZTAlYjklODglZTAlYjglYTElZTAlYjglYjclZTAlYjglYWQlZTAlYjglODQlZTAlYjglYTMlZTAlYjglYjkvJWUwJWI4JWE3JWUwJWI4JWI0JWUwJWI4JTk3JWUwJWI4JWEyJWUwJWI4JWIyJWUwJWI4JWE4JWUwJWI4JWIyJWUwJWI4JWFhJWUwJWI4JTk1JWUwJWI4JWEzJWUwJWI5JThjLyVlMCViOCU4MSVlMCViOCViMiVlMCViOCVhMyVlMCViOSU4MCVlMCViOCU4NCVlMCViOCVhNSVlMCViOCViNyVlMCViOSU4OCVlMCViOCVhZCVlMCViOCU5OSVlMCViOCU5NyVlMCViOCViNSVlMCViOSU4OCVlMCViOSU4MSVlMCViOCVhNSVlMCViOCViMCVlMCViOSU4MSVlMCViOCVhMyVlMCViOCU4NyVlMCViOSU4MyVlMCViOCU5OSVlMCViOCU5OCVlMCViOCVhMyVlMCViOCVhMyVlMCViOCVhMSVlMCViOCU4YSVlMCViOCViMiVlMCViOCU5NSVlMCViOCViNC0lZTAlYjglYTEuNC02L2VCb29rLw==)  

อ้างอิงจาก  คู่มือครู การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ (สสวท.) รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี