คณิตศาสตร์ MATHEMATICS

ข้อมูล ศึกษาต่อ สอบบรรจุข้ารางการ รับสมัครงาน => วิทยาศาสตร์ทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: teach ที่ ตุลาคม 22, 2016, 09:07:54 amหัวข้อ: เฉลย+คู่มือครู โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ รายวิชาเพิ่มเติม เล่ม 2 (สสวท.)
เริ่มหัวข้อโดย: teach ที่ ตุลาคม 22, 2016, 09:07:54 am
เฉลย รายวิชาเพิ่มเติม  โลก  ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 2 (สสวท.)
คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติม โลก  ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
อ้างอิงจาก
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กระทรวงศึกษาธิการ

          การอ้างอิงนี้  ได้อ้างอิงจากเว็บคลังความรู้ scimath โดยคุณครูที่สอนวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ สามารถศึกษาจากคู่มือครูในเว็บดังกล่าวนี้ได้ค่ะ  โดยภายในคู่มือครูจะมีทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้  แนวความคิดหลัก และเฉลยคำถามท้ายบท ค่ะ

ดาวโหลด เฉลย โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ รายวิชาเพิ่มเติม เล่ม 2 (สสวท.)+ คู่มือครู โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ รายวิชาเพิ่มเติม เล่ม 2  ได้ที่นี่ค่ะ (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zY2ltYXRoLm9yZy9lYm9vay8lZTAlYjglODQlZTAlYjglYjklZTAlYjklODglZTAlYjglYTElZTAlYjglYjclZTAlYjglYWQlZTAlYjglODQlZTAlYjglYTMlZTAlYjglYjkvJWUwJWI4JWE3JWUwJWI4JWI0JWUwJWI4JTk3JWUwJWI4JWEyJWUwJWI4JWIyJWUwJWI4JWE4JWUwJWI4JWIyJWUwJWI4JWFhJWUwJWI4JTk1JWUwJWI4JWEzJWUwJWI5JThjLyVlMCViOSU4MiVlMCViOCVhNSVlMCViOCU4MSVlMCViOCU5NCVlMCViOCViMiVlMCViOCVhMyVlMCViOCViMiVlMCViOCVhOCVlMCViOCViMiVlMCViOCVhYSVlMCViOCU5NSVlMCViOCVhMyVlMCViOSU4YyVlMCViOSU4MSVlMCViOCVhNSVlMCViOCViMCVlMCViOCVhZCVlMCViOCVhNyVlMCViOCU4MSVlMCViOCViMiVlMCViOCVhOCVlMCViOSU4MCVlMCViOCU5ZSVlMCViOCViNCVlMCViOSU4OCVlMCViOCVhMSVlMCViOSU4MCVlMCViOCU5NSVlMCViOCViNCVlMCViOCVhMS0lZTAlYjklODAlZTAlYjglYTUlZTAlYjklODglZTAlYjglYTEyLSVlMCViOCVhMS40LTYvZUJvb2sv)

หมายเหตุ  สำหรับใครที่เปิดไม่ได้ แนะนำให้เปิดจาก Baidu Browser โดยใช้โปรแกรม ไบดู เป็นบราวเซอร์ในการเปิดค่ะ  

          ดาวน์โหลด โปรแกรม Baidu Browser ได้ที่นี่ค่ะ  (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2JhaWR1LWJyb3dzZXIudGguc29mdG9uaWMuY29tL3N0YXJ0LWRvd25sb2FkLzN0alF5ZUxWM2NqRHAtSHczc0NpeHNpR2E1LWZtNmFIb2FDZmtwVT0=)

          อ้างอิงจาก เว็บไซต์ baidu-browser.th.softonic.com (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2JhaWR1LWJyb3dzZXIudGguc29mdG9uaWMuY29t)

          โดยจำแนกแต่ละบทดังนี้นะคะ  ซึ่งท่านสามารถศึกษาแต่ละเรื่องได้ตามที่เขียนเลขหน้าไว้ด้านล่างค่ะ

บทที่ 1 บรรยากาศ
1.1 องค์ประกอบของอากาศ
1.2 ชั้นบรรยากาศ
เฉลยคำถามท้ายบท

บทที่ 2  การหมุนเวียนของระบบลมของโลกและการหมุนเวียนของน้ำในหมาสมุทร
2.1 การหมุนเวียนของระบบลมของโลก
2.2 การหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทร
เฉลยคำถามท้ายบท

บทที่ 3 เมฆและการเกิดเมฆ
3.1 เมฆและการเกิดเมฆ
3.2 เสถียรภาพของอากาศ
3.3 แนวปะทะอากาศ
เฉลยคำถามท้ายบท

บทที่ 4  พายุและมรสุม
4.1 พายุ
4.2 มรสุม
เฉลยคำถามท้ายบท

บทที่ 5  ความแปรปรวนของอากาศ
5.1 ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา
5.2 ปรากฎการณ์เรือนกระจก
5.3 คลื่นความร้อน
เฉลยคำถามท้ายบท

บทที่ 6  พยากรณ์อากาศ
6.1 การตรวจอากาศ ขั้นตอนในการพยากรณ์อากาศ และวิธีการพยากรณ์อากาศ
6.2 แผนที่อากาศ
เฉลยคำถามท้ายบท

บทที่ 7   ปรากฏการณ์ทางแสงในท้องฟ้า
7.1 แสงและสมบัติทางแสง
7.2 สีของท้องฟ้า
7.3 รุ้ง
7.4 อาทิตย์ทรงกลดและจันทร์ทรงกลด
7.5 มิราจ
เฉลยคำถามท้ายบท
(http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zY2ltYXRoLm9yZy9lYm9vay8lZTAlYjglODQlZTAlYjglYjklZTAlYjklODglZTAlYjglYTElZTAlYjglYjclZTAlYjglYWQlZTAlYjglODQlZTAlYjglYTMlZTAlYjglYjkvJWUwJWI4JWE3JWUwJWI4JWI0JWUwJWI4JTk3JWUwJWI4JWEyJWUwJWI4JWIyJWUwJWI4JWE4JWUwJWI4JWIyJWUwJWI4JWFhJWUwJWI4JTk1JWUwJWI4JWEzJWUwJWI5JThjLyVlMCViOSU4MiVlMCViOCVhNSVlMCViOCU4MSVlMCViOCU5NCVlMCViOCViMiVlMCViOCVhMyVlMCViOCViMiVlMCViOCVhOCVlMCViOCViMiVlMCViOCVhYSVlMCViOCU5NSVlMCViOCVhMyVlMCViOSU4YyVlMCViOSU4MSVlMCViOCVhNSVlMCViOCViMCVlMCViOCVhZCVlMCViOCVhNyVlMCViOCU4MSVlMCViOCViMiVlMCViOCVhOCVlMCViOSU4MCVlMCViOCU5ZSVlMCViOCViNCVlMCViOSU4OCVlMCViOCVhMSVlMCViOSU4MCVlMCViOCU5NSVlMCViOCViNCVlMCViOCVhMS0lZTAlYjklODAlZTAlYjglYTUlZTAlYjklODglZTAlYjglYTEyLSVlMCViOCVhMS40LTYvZUJvb2sv)  

อ้างอิงจาก  คู่มือครู โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ รายวิชาเพิ่มเติม เล่ม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี