คณิตศาสตร์ MATHEMATICS

ข้อมูล ศึกษาต่อ สอบบรรจุข้ารางการ รับสมัครงาน => วิทยาศาสตร์ทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: teach ที่ ตุลาคม 22, 2016, 09:03:10 amหัวข้อ: เฉลย+คู่มือครู โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ รายวิชาเพิ่มเติม เล่ม 1 (สสวท.)
เริ่มหัวข้อโดย: teach ที่ ตุลาคม 22, 2016, 09:03:10 am
เฉลย รายวิชาเพิ่มเติม  โลก  ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 1 (สสวท.)
คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติม โลก  ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
อ้างอิงจาก
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กระทรวงศึกษาธิการ

          การอ้างอิงนี้  ได้อ้างอิงจากเว็บคลังความรู้ scimath โดยคุณครูที่สอนวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ สามารถศึกษาจากคู่มือครูในเว็บดังกล่าวนี้ได้ค่ะ  โดยภายในคู่มือครูจะมีทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้  แนวความคิดหลัก และเฉลยคำถามท้ายบท ค่ะ

ดาวโหลด เฉลย โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ รายวิชาเพิ่มเติม เล่ม 1 (สสวท.)+ คู่มือครู โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ รายวิชาเพิ่มเติม เล่ม 1  ได้ที่นี่ค่ะ (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zY2ltYXRoLm9yZy9lYm9vay8lZTAlYjglODQlZTAlYjglYjklZTAlYjklODglZTAlYjglYTElZTAlYjglYjclZTAlYjglYWQlZTAlYjglODQlZTAlYjglYTMlZTAlYjglYjkvJWUwJWI4JWE3JWUwJWI4JWI0JWUwJWI4JTk3JWUwJWI4JWEyJWUwJWI4JWIyJWUwJWI4JWE4JWUwJWI4JWIyJWUwJWI4JWFhJWUwJWI4JTk1JWUwJWI4JWEzJWUwJWI5JThjLyVlMCViOSU4MiVlMCViOCVhNSVlMCViOCU4MSVlMCViOCU5NCVlMCViOCViMiVlMCViOCVhMyVlMCViOCViMiVlMCViOCVhOCVlMCViOCViMiVlMCViOCVhYSVlMCViOCU5NSVlMCViOCVhMyVlMCViOSU4YyVlMCViOSU4MSVlMCViOCVhNSVlMCViOCViMCVlMCViOCVhZCVlMCViOCVhNyVlMCViOCU4MSVlMCViOCViMiVlMCViOCVhOCVlMCViOSU4MCVlMCViOCU5ZSVlMCViOCViNCVlMCViOSU4OCVlMCViOCVhMSVlMCViOSU4MCVlMCViOCU5NSVlMCViOCViNCVlMCViOCVhMS0lZTAlYjklODAlZTAlYjglYTUlZTAlYjklODglZTAlYjglYTExLSVlMCViOCVhMS40LTYvZUJvb2sv)

หมายเหตุ  สำหรับใครที่เปิดไม่ได้ แนะนำให้เปิดจาก Baidu Browser โดยใช้โปรแกรม ไบดู เป็นบราวเซอร์ในการเปิดค่ะ  

          ดาวน์โหลด โปรแกรม Baidu Browser ได้ที่นี่ค่ะ  (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2JhaWR1LWJyb3dzZXIudGguc29mdG9uaWMuY29tL3N0YXJ0LWRvd25sb2FkLzN0alF5ZUxWM2NqRHAtSHczc0NpeHNpR2E1LWZtNmFIb2FDZmtwVT0=)

          อ้างอิงจาก เว็บไซต์ baidu-browser.th.softonic.com (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2JhaWR1LWJyb3dzZXIudGguc29mdG9uaWMuY29t)

          โดยจำแนกแต่ละบทดังนี้นะคะ  ซึ่งท่านสามารถศึกษาแต่ละเรื่องได้ตามที่เขียนเลขหน้าไว้ด้านล่างค่ะ

สาระที่ 6  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
บทที่ 1  วิทยาศาสตร์โลก

1.1 การศึกษาวิทยาศาสตร์โลก
1.2 เข้าใจโลกของเรา
1.3 กระบวนการของโลก
เฉลยคำถามท้ายบท

บทที่ 2 แร่และหิน
2.1 แร่
2.1.1 โครงสร้างทางเคมีของแร่
2.1.2. สมบัติแร่ทางกายภาพ
2.1.3 การตรวจสอบแร่ทางเคมี
2.1.4 วงศ์แร่
2.1.5 แร่ประกอบหิน
2.2 วัฏจักรของหิน
2.3 หินอัคนี
2.4 หินตะกอน
2.5  หินแปร
เฉลยคำถามท้ายบท

บทที่ 3  ธรณีประวัติ
3.1 การหาอายุทางธรณีวิทยา
3.2 ตารางธรณีกาล
3.3 กลุ่มหินที่สำคัญของประเทศไทย
เฉลยคำถามท้ายบท

บทที่ 4  ธรณีโครงสร้าง
4.1 ความสำคัญของการศึกษาธรณีโครงสร้าง
4.2 ความเค้น (stress) และความเครียด (strain) ในชั้นเปลือกโลก
4.3 การวางตัวของชั้นหิน
4.4 รอยโค้ง (folds)
4.5 รอยเลื่อน (faults)
เฉลยคำถามท้ายบท

บทที่ 5  แผนที่
5.1 แผนที่ภูมิประเทศ
5.2 แผนที่ธรณีวิทยา
5.3 แผนที่อื่นๆ
เฉลยคำถามท้ายบท

บทที่ 6  ทรัพยากรธรณี
6.1 ทรัพยากรพลังงาน
6.1.1 ทรัพยากรถ่านหิน
6.1.2 ทรัพยากรปิโตรเลียม
6.1.3 พลังงานความร้อนใต้พิภพ
6.2 ทรัพยากรโลหะ
6.3 ทรัพยากรอโลหะ
เฉลยคำถามท้ายบท

บทที่ 7 ธรณีพิบัติภัย
7.1 แผ่นดินไหว
7.2 สึนามิ
7.3 แผ่นดินถล่ม
7.4 แผ่นดินทรุด
7.5 หลุมยุบ
7.6 น้ำท่วม
7.7 ภัยแล้ง
เฉลยคำถามท้ายบท
(http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zY2ltYXRoLm9yZy9lYm9vay8lZTAlYjglODQlZTAlYjglYjklZTAlYjklODglZTAlYjglYTElZTAlYjglYjclZTAlYjglYWQlZTAlYjglODQlZTAlYjglYTMlZTAlYjglYjkvJWUwJWI4JWE3JWUwJWI4JWI0JWUwJWI4JTk3JWUwJWI4JWEyJWUwJWI4JWIyJWUwJWI4JWE4JWUwJWI4JWIyJWUwJWI4JWFhJWUwJWI4JTk1JWUwJWI4JWEzJWUwJWI5JThjLyVlMCViOSU4MiVlMCViOCVhNSVlMCViOCU4MSVlMCViOCU5NCVlMCViOCViMiVlMCViOCVhMyVlMCViOCViMiVlMCViOCVhOCVlMCViOCViMiVlMCViOCVhYSVlMCViOCU5NSVlMCViOCVhMyVlMCViOSU4YyVlMCViOSU4MSVlMCViOCVhNSVlMCViOCViMCVlMCViOCVhZCVlMCViOCVhNyVlMCViOCU4MSVlMCViOCViMiVlMCViOCVhOCVlMCViOSU4MCVlMCViOCU5ZSVlMCViOCViNCVlMCViOSU4OCVlMCViOCVhMSVlMCViOSU4MCVlMCViOCU5NSVlMCViOCViNCVlMCViOCVhMS0lZTAlYjklODAlZTAlYjglYTUlZTAlYjklODglZTAlYjglYTExLSVlMCViOCVhMS40LTYvZUJvb2sv)  

อ้างอิงจาก  คู่มือครู โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ รายวิชาเพิ่มเติม เล่ม 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี