คณิตศาสตร์ MATHEMATICS

ข้อมูล ศึกษาต่อ สอบบรรจุข้ารางการ รับสมัครงาน => เคมี => ข้อความที่เริ่มโดย: teach ที่ ตุลาคม 22, 2016, 03:51:57 amหัวข้อ: เฉลย เคมีเพิ่มเติม เล่ม 4 (สสวท.) คู่มือครู เคมี เล่ม 4 รายวิชาเพิ่มเติม
เริ่มหัวข้อโดย: teach ที่ ตุลาคม 22, 2016, 03:51:57 am
ดาวโหลด เฉลย เคมีเพิ่มเติม เล่ม 4(สสวท.)+ คู่มือครู เคมี เล่ม 4 รายวิชาเพิ่มเติม (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zY2ltYXRoLm9yZy9lYm9vay8lRTAlQjglODQlRTAlQjglQjklRTAlQjklODglRTAlQjglQTElRTAlQjglQjclRTAlQjglQUQlRTAlQjglODQlRTAlQjglQTMlRTAlQjglQjkvJUUwJUI4JUE3JUUwJUI4JUI0JUUwJUI4JTk3JUUwJUI4JUEyJUUwJUI4JUIyJUUwJUI4JUE4JUUwJUI4JUIyJUUwJUI4JUFBJUUwJUI4JTk1JUUwJUI4JUEzJUUwJUI5JThDLyVFMCVCOSU4MCVFMCVCOCU4NCVFMCVCOCVBMSVFMCVCOCVCNSVFMCVCOSU4MCVFMCVCOCU5RSVFMCVCOCVCNCVFMCVCOSU4OCVFMCVCOCVBMSVFMCVCOSU4MCVFMCVCOCU5NSVFMCVCOCVCNCVFMCVCOCVBMS0lRTAlQjklODAlRTAlQjglQTUlRTAlQjklODglRTAlQjglQTE0LSVFMCVCOCVBMS40LTYvaW5kZXguaHRtbA==)
เฉลย เคมีเพิ่มเติม เล่ม 4(สสวท.)
คู่มือครู เคมี เล่ม 4 รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
อ้างอิงจาก
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กระทรวงศึกษาธิการ

          การอ้างอิงนี้  ได้อ้างอิงจากเว็บคลังความรู้ scimath โดยคุณครูที่สอนวิชาเคมี สามารถศึกษาจากคู่มือครูในเว็บดังกล่าวนี้ได้ค่ะ  โดยภายในคู่มือครูจะมีทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้  แนวความคิดหลัก และเฉลยคำถามท้ายบท ค่ะ

ดาวโหลด เฉลย เคมีเพิ่มเติม เล่ม 4(สสวท.)+ คู่มือครู เคมี เล่ม 4 รายวิชาเพิ่มเติม ได้ที่นี่ค่ะ (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2NoZW0tYW5zLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE2LzEwLzRfMjEuaHRtbA==)

หมายเหตุ  สำหรับใครที่เปิดไม่ได้ แนะนำให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Flash Player ค่ะ  

          โดยจำแนกแต่ละบทดังนี้นะคะ  ซึ่งท่านสามารถศึกษาแต่ละเรื่องได้ตามที่เขียนเลขหน้าไว้ด้านล่างค่ะ

บทที่ 9  ไฟฟ้าเคมี
9.1 ปฏิกิริยารีดอกซ์
เฉลยแบบฝึกหัด 9.1 หน้า 19-21
9.2 การดุลสมการรีดอกซ์
9.2.1 การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชัน
9.2.2 การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้ครึ่งปฏิกิริยา
เฉลยแบบฝึกหัด 9.2 หน้า 22-40
9.3 เซลล์ไฟฟ้าเคมี
9.3.1 เซลล์กัลวานิก
9.3.1.1 การเขียนแผนภาพของเซลล์กัลวานิก
เฉลยแบบฝึกหัด 9.3 หน้า 46-47
9.3.1.2 ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์และศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์
9.3.1.3 เซลล์ความเข้มข้น
เฉลยแบบฝึกหัด 9.4 หน้า 50-55
9.3.1.4 ประเภทของเซลล์กัลวานิก
เฉลยแบบฝึกหัด 9.5 หน้า 58-61
9.3.2 เซลล์อิเล็กโทรไลติก
9.3.2.1 การแยกสารไอออนิกที่หลอมเหลวด้วยกระแสไฟฟ้า
9.3.2.2 การแยกสารละลายด้วยกระแสไฟฟ้า
9.3.2.3 การชนด้วยไฟฟ้า
9.3.2.4 การทำโลหะให้บริสุทธิ์โดยใช้เซลล์อิเล็กโทรไลติก
เฉลยแบบฝึกหัด 9.6 หน้า 66-69
9.3.3 การกัดกร่อนของโลหะและการป้องกัน
เฉลยแบบฝึกหัด 9.7 หน้า 73-74
9.4 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี
9.4.1 แบตเตอรี่อิเล็กโทรไลต์ของแข็ง
9.4.2 แบตเตอรี่อากาศ
9.4.3 การทำอิเล็กโทรไดอลิซิสน้ำทะเล
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท หน้า 75-80

บทที่ 10  ธาตุและสารประกอบอนินทรีย์ในอุตสาหกรรม
10.1 อุตสาหกรรมแร่
10.1.1 แร่ทองแดง
10.1.2 แร่สังกะสีและแคดเมียม
10.1.3 แร่ดีบุก
10.1.4 แร่โคลัมไบต์-แทนทาไลต์
10.1.5 แร่ทังสเตน
10.1.6 แร่พลวง
10.1.7 แร่เซอร์คอน
เฉลยแบบฝึกหัด 10.1 หน้า 92-94
10.1.8 แร่ตัตนชาติ
เฉลยแบบฝึกหัด 10.2 หน้า 95-96
10.2 อุตสาหกรรมเซรามิกส์
10.2.1 วัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์
10.2.2 การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
10.2.3 การเผาและเคลือบ
10.2.4 ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
10.2.4.1 ผลิตภัณฑ์แก้ว
10.2.4.2 ปูนซีเมนต์
เฉลยแบบฝึกหัด 10.3 หน้า 97-98
10.3 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโซเดียมคลอไรด์
10.3.1 การผลิตโซเดียมคลอไรด์
เฉลยแบบฝึกหัด 10.4 หน้า 100
10.3.2 การผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์และแก๊สคลอรีน
10.3.2.1 การผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์โดยใช้เซลล์เยื่อแลกเปลี่ยนไอออน
10.3.3 การผลิตโซดาแอซ
เฉลยแบบฝึกหัด 10.5 หน้า 106
10.3.4 การผลิตสารฟอกขาว
เฉลยแบบฝึกหัด 10.6 หน้า 109
10.4 อุตสาหกรรมปุ๋ย
10.4.1 ประเภทของปุ๋ย
10.4.2 ปุ๋ยไนโตรเจน
10.4.3 ปุ๋ยฟอสเฟต
10.4.4 ปุ๋ยโพแทส
10.4.5 ปุ๋ยผสม
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท หน้า 112-114
(http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2NoZW0tYW5zLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE2LzEwLzRfMjEuaHRtbA==)  

อ้างอิงจาก  คู่มือครู เคมี เล่ม 4 รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี