คณิตศาสตร์ MATHEMATICS

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ => ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โฆษณาหนังสือแนวข้อสอบ => ข้อความที่เริ่มโดย: sheetbook8899 ที่ กรกฎาคม 14, 2022, 08:24:31 pmหัวข้อ: เคยทำข้อสอบกรมการแพทย์ไม่ยากถ้ารู้แนวข้อสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: sheetbook8899 ที่ กรกฎาคม 14, 2022, 08:24:31 pm
รวมตัวอย่างคำถามการสอบสัมภาษณ์ของราชการกรมการแพทย์ (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3huLS0xMmNhMGVqd3FrZGM4ZDdhNmQwazFmLmNkYy5jby50aC8=)
• ถามจบปีไหน มาทำงานกทม ได้ไหม
• สอบขึ้นบัญชี ที่ไหนไว้บ้าง
• ถามเรื่องSWOT
• แผนชาติควรเพิ่มเติมอะไรอีกไหม
• ไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร อธิบายให้ฟังหน่อย
• ลักษณะของแผนที่ดีเป็นยังไง
• คุณคิดว่าคุณเหมาะสมกับนักวิเคราะห์ไหม
• กลยุทธ์ นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 แผนชาติ แผนชีวิต
• แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ไทยแลนด์ 4.0 เอาให้เข้าใจ แล้วตอบที่เราเข้าใจ
• ถ้ามีความเห็นไม่ตรงกับเพื่อนร่วมงานจะทำไง
• เอางานปัจจุบัน มาปรับใช้ยังไง
• ถามข้อดี ข้อเสียของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
• ถามอีกว่าทำงานกับแพทย์เวลาประชุมใช้ศัพท์เฉพาะทางถ้าไม่รู้ศัพท์ จะทำยังไง
• แผน12 กับกรมการแพทย์เกี่ยวกันยังไง
• ไม่รู้ศัพท์ทางแพทย์จะทำงานได้เหรอ.
• ให้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
• ไปอยู่ปัตตานีได้ไหม แม่ฮ่องสอนได้ไหม
• ทำยังไงให้คนมีความสุข
• ถ้ารับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวกับทำให้คนมีความสุข จะทำเรื่องอะไร
• ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ตนเองทำงาน พัฒนาอย่างไร
• ทำไมถึงอยากเป็นข้าราชการ
• วุฒิการศึกษาที่ได้กับงานที่ทำมาประยุกต์ใช้กับตำแหน่งนี้อย่างไร
• วิเคราะห์องค์กรที่เราเคยทำงานมาก่อน
• ตำแหน่งนี้มีหน้าที่อะไร
• ให้วิเคราะห์นโยบายของกรมการแพทย์ค่ะ
• จะมาทำงานกรมการแพทย์รู้ไหมอธิบดีกรมชื่ออะไร
• กรมการแพทย์เป็นหน่วยงานบริการ หรือ วิชาการค่ะ
• ทำไมถึงอยากเป็นข้าราชการ เพราะใครๆ เค้าก็บอกว่าข้าราชการทำงานเช้าชามเย็นชาม
• ให้ทำงานที่ไม่เคยทำจะทำไง
• ถามว่าราชการทหารไม่ดีหรือ ทำไมไม่สอบเลื่อนขั้นของทหาร
• งานที่ทำอยู่ กับ งานวิเคราะห์นโยบาย เหมือนกันไหม สามารถเอามาปรับใช้ด้วยกันได้ไหม
• แผน 20 ปี กับแผนของกรมการแพทย์ เหมือนหรือแตกต่างกันยังไง
วันที่ 20 เม.ย. 2560
• การติดตามงานกรณีงานไม่ก้าวหน้า
• ทำไมถึงอยากเป็นนักวิเคราะห์
• ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมีอะไรบ้าง
• มีความรู้เรื่องการวิเคราะห์นโยบายและแผนไหม
• ถ้าให้คุณสร้างกลยุทธ์ จะทำอย่างไร (ตอบ ก่อนทำในเบื้องต้นคือศึกษารวบรวมปัญหา สร้างองค์ความรู้  ระหว่างทางคือ ผลสัมฤทธิ์ เชิงคุณภาพ ปริมาณ เบื้องปลายคือเป้าหมาย)
• ถามได้อะไรจากการทำงาน  ได้อะไรจากการดำเนินชีวิตที่ผ่านม
• การวางแผนอนาคต 5 ปีข้างหน้า

ดาวน์โหลดหนังสือเตรียมสอบกรมการแพทย์ ที่นี่ (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3huLS0xMmNhMGVqd3FrZGM4ZDdhNmQwazFmLmNkYy5jby50aC8=)

การเตรียมตัวสอบกรมการแพทย์ (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3huLS0xMmNhMGVqd3FrZGM4ZDdhNmQwazFmLmNkYy5jby50aC8=)
คำแนะนำในการสอบกรมการแพทย์
ในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในกรมการแพทย์ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. แต่ถ้าสอบเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้าง
ไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. การสอบเข้ากรมการแพทย์จะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน
ครั้งที่ 2 โดยการสัมภาษณ์ และจะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนก่อนและเมื่อผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 แล้ว
จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

การเตรียมตัวสอบราชการกรมการแพทย์  (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3huLS0xMmNhMGVqd3FrZGM4ZDdhNmQwazFmLmNkYy5jby50aC8=)
ในส่วนการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง ควรอ่านให้มากๆ ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาตำแหน่งให้ดี ข้อสอบจะเป็นระเบียบข้อกฏหมาย
วิชากฎหมายก็อ่านฉบับเต็ม ท่องให้ได้ทุกมาตราอย่าไปอ่านเเต่ช้อย มันไม่ตรงนัก ฝึกลองวิเคราะห์ข้อสอบ หาปากกาเน้นข้อความมาขีดเพื่อจำง่าย แล้วสรุป
หรือท่องให้ได้ ฝึกทำข้อสอบเก่า โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นจุดบกพร่องของเราทำซ้ำๆจนเข้าใจ
ควรอ่านเนื้อหาที่จะออกสอบในประกาศ และดูเวลาว่าเหลือเวลากี่วันที่จะต้องสอบ และนำเนื้อหาการสอบมาทำความเข้าใจว่าแต่ละเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง
ค้นหาเนื้อหาแต่ละเนื้อหารวบรวมทุกสิ่งอย่างที่คิดว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น แล้วแยกใส่ในแฟ้มงานเป็นหมวดๆ เมื่อได้เนื้อหาครบหมดแล้ววิเคราะห์ว่าแต่ละเนื้อหาใช้เวลาในการอ่านเท่าไหร่
แล้วนำผลรวมออกมาเทียบกับเวลาที่เรามีในการเตรียมตัวสอบ จากนั้นนำเวลามาถัวเฉลี่ย ให้ความหนักเบากับวิชาที่จะสอบ ว่าวิชาไหนเรื่องไหนใช้เวลาเท่าไหร่
แล้วจัดทำตารางการอ่านหนังสือเป็นช่วงเวลาอาจจะแบ่งเป็นต่อสัปดาห์ หรือ 2 สัปดาห์ แล้วนำมาแปะไว้ที่ไหนก็ได้ที่เราสังเกตเห็นได้ชัด ในการอ่านแต่ละวิชาควรอ่านอย่างน้อย 2 รอบ
รอบแรกเป็นการอ่านรวมๆ เพื่อหาว่าจุดไหนสำคัญบ้างให้นำปากกาเน้นคำ Mark ไว้ รอบที่สอง จดบันทึกสิ่งที่เรา Mark ไว้ สรุปเป็นภาษาของเราเองเพื่อเอาไว้อ่านก่อนสอบ 1 วัน
และก่อนนอนนั่งสมาธิอย่างน้อย 5 นาที สวดมนต์ด้วยก็ยิ่งดี นอกจากนี้ควรศึกษาเส้นทางการสอบ ห้องสอบให้ดี พอถึงสนามสอบให้ตรวจดูห้องสอบหรือนั่งหน้าห้องสอบรอเลยก็ได้
เพื่อป้องกันความกังวลใจ หรือเรื่องรบกวนใจ เมื่อใกล้จะสอบควรงดการพูดจาเรื่อยเปื่อย คุยสนุกเรื่องอื่น กับเพื่อนที่ร่วมสอบ หรือใครก็ตามอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อป้องกันสมองไปจำอย่างอื่น ให้คิดแต่เรื่องสอบอย่างเดียว
นอกจากนี้ควรหาความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานด้วย เช่น ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ผู้บริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยการหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
นอกจากวิชาการที่ต้องใช้ตามวุฒิที่จะรับแล้ว ยังต้องทำการบ้านด้วยว่าหน่วยงานนั้นมีการแบ่งองค์กรยังไง ผู้บริหารเป็นใครในแต่ละระดับ แต่ละส่วนขององค์กรทำงานอะไร มีหน้าที่อะไร
ตำแหน่งที่เราจะบรรจุมีหน้าที่อะไร ไปที่หน่วยงานนั้น ถ้ามีห้องสมุดหรือเอกสารเผยแพร่ควรไปอ่านให้หมด ปัจจุบันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือตำแหน่งที่จะทำหรือไม่ อย่างไร

ดาวน์โหลดหนังสือเตรียมสอบกรมการแพทย์ ที่นี่ (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3huLS0xMmNhMGVqd3FrZGM4ZDdhNmQwazFmLmNkYy5jby50aC8=)

ส่วนในการสอบสัมภาษณ์เป็นการสอบด้วยการสนทนาหรือพูดคุยกัน ดังนั้นผู้เข้าสอบควรจะทบทวนเตรียมความรู้หรือข้อมูลในส่วนที่เป็นวิชาการหรือเนื้อหาต่าง ๆ
ที่ได้เตรียมไว้แล้วในการเตรียมตัวเข้าสอบข้อเขียน ซึ่งอาจจะใช้เวลาครั้งละ 10 – 30 นาที แล้วแต่กรณี หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า
การเตรียมตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำเป็นต้องทบทวนความรู้ และข้อมูลบางประการมิใช่เข้าสอบโดยมิได้ทบทวนความรู้หรือข้อมูลอะไรเลย
การสัมภาษณ์เป็นการพูดคุยกัน ไม่ต้องเครียด ต้องแสดงความจริงใจ อย่าเสแสร้ง กรรมการจะดูกริยา ลักษณะการพูดจาเป็นว่าเป็นอย่างไรบ้าง เนียมไม่เนียม
สำคัญจุดแรกที่กรรมการจะพิจารณาคือการแต่งกายของผู้เข้าสัมภาษณ์ ดูดี สะอาด ผมรัดผูกให้สวยงาม แต่งหน้าแต่พองาม พูดให้เป็นธรรมชาติที่สุด อย่าพาใครไปเป็นเพื่อน
ในการสัมภาษณ์ควรทำใจให้สบาย ตอบคำถามแบบธรรมขาติ เป็นตัวของตัวเอง โดยส่วนใหญ่กรรมการจะถามคำถามต่อไปนี้ คือ
1. ให้แนะนำตัวเอง
2.เหตุผลในการตัดสินใจเข้ารับราชการ
3. เล่าถึงประสบการณ์ในการทำงาน

วิชาที่ใช้สอบราชการกรมการแพทย์ มีดังนี้คือ
1. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ( 200 คะแนน )
- ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
- กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
- ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
- ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
2. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( 100 คะแนน ) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่น
เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางานประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขันเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
ทั้งนี้ กําหนดให้ผู้สมัครสอบ ต้องสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งก่อนผ่านก่อน โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง

รายละเอียดิชาที่สอบราชการกรมการแพทย์  (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3huLS0xMmNhMGVqd3FrZGM4ZDdhNmQwazFmLmNkYy5jby50aC8=)
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
3 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
4 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมการแพทย์

ตำแหน่งที่สอบราชการกรมการแพทย์
ช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
กวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิทยาศาสตร์การเเพทย์ (กีฏวิทยา)


แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/ (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuc2hlZXRqdWxhLmNvbS8=)
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/ (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cucnRhbWQuY28udGgv)


>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<
>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


(http://สอบครูกศน.cdc.co.th/images/bt.png) (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9saW5lLm1lL1IvdGkvcC9AOTA2aW56cWY=)
(http://สอบครูกศน.cdc.co.th/images/vn.jpg) (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9saW5lLm1lL1IvdGkvcC9AOTA2aW56cWY=)
(http://สอบครูกศน.cdc.co.th/images/k3.jpg) (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9saW5lLm1lL1IvdGkvcC9AOTA2aW56cWY=)
(http://สอบครูกศน.cdc.co.th/images/ux.jpg) (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9saW5lLm1lL1IvdGkvcC9AOTA2aW56cWY=)