คณิตศาสตร์ MATHEMATICS

คณิตศาสตร์ => เฉลยคณิตศาสตร์ ม.3 => ข้อความที่เริ่มโดย: น้องมิว ที่ ตุลาคม 29, 2017, 09:49:54 amหัวข้อ: คู่มือครู + เฉลย คณิตศาสตร์ พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 (สสวท.)
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมิว ที่ ตุลาคม 29, 2017, 09:49:54 am
ดาวน์โหลด คู่มือครู รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 (สสวท.) เฉลยแบบฝึกหัด + คลิปสอน อย่างละเอียด (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3NjaW1hdGgub3JnL2Vib29rLyVFMCVCOCU4NCVFMCVCOCVCOSVFMCVCOSU4OCVFMCVCOCVBMSVFMCVCOCVCNyVFMCVCOCVBRCVFMCVCOCU4NCVFMCVCOCVBMyVFMCVCOCVCOS8lRTAlQjglODQlRTAlQjglOTMlRTAlQjglQjQlRTAlQjglOTUlRTAlQjglQTglRTAlQjglQjIlRTAlQjglQUElRTAlQjglOTUlRTAlQjglQTMlRTAlQjklOEMvJUUwJUI4JTlFJUUwJUI4JUI3JUUwJUI5JTg5JUUwJUI4JTk5JUUwJUI4JTkwJUUwJUI4JUIyJUUwJUI4JTk5LSVFMCVCOCVBMTMtJUUwJUI5JTgwJUUwJUI4JUE1JUUwJUI5JTg4JUUwJUI4JUExMS9lQm9vay8=)
คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 (สสวท.)
เฉลยแบบฝึกหัด + คลิปสอน อย่างละเอียด

         คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 (สสวท.) เฉลยแบบฝึกหัด + คลิปสอน อย่างละเอียดนี้ ขออ้างอิง  จาก เว็บไซต์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.)  โดยตรงค่ะ เพื่อนๆ สามารถดูได้จาก เว็บไซต์ สสวท. โดยตรงเลยค่ะ จะเป็นลักษณะการนำเสนอในรูปของ E-Book นะคะ และมีคลิปสอนเพิ่มเติมในแต่ละเรื่องหรือแต่ละแบบฝึกหัด  ซึ่งทำให้เราเข้าใจบทเรียนเพิ่มมากขึ้นค่ะ  ต้อง  "ขอขอบพระคุณ สสวท. ค่ะ"   ที่ได้จัดทำ คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 (สสวท.)เฉลยแบบฝึกหัด + คลิปสอน อย่างละเอียดนี้ขึ้นมาค่ะ

          ลองไปศึกษาทำความเข้าใจกันอีกทีนะคะ เหมาะสำหรับคุณครูมากๆ ค่ะ
หมายเหตุ สำหรับนักเรียนคนใดเข้ามาศึกษาคู่มือนี้  ขอให้ท่านศึกษาอย่างมีวิจารณญาณ  ให้ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้  เพื่อประโยชน์ของตัวนักเรียนเอง  อย่าเข้ามาเพื่อดูเฉลย เพื่อคัดลอกคำตอบ วิธีทำ  เพียงมีการบ้านส่งครู แต่ควรศึกษาทำความเข้าใจไปด้วย
         ดาวน์โหลดคู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 (สสวท.) เฉลยแบบฝึกหัด + คลิปสอน อย่างละเอียด (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzMtMV8yOC5odG1s)

หมายเหตุ  สำหรับใครที่เปิดไม่ได้ แนะนำให้ดาวน์โหลด Adobe Flash Player ค่ะ  

          คู่มือครู + เฉลย คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 (สสวท.)  เป็น E-Book นะคะ อาจมีปัญหาในการเปิดดูได้  ท่านสามารถแก้ไขได้โดยวิธีนี้ค่ะ

          ดาวน์โหลด"วิธี ตั้งค่า Flash สำหรับเปิดไฟล์ E-book Online" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQjBZSTdOSEV2eXZFYmtzeWFrazRkMmxFUW1jL3ZpZXc/cGxpPTE=)
          (ถ้าใครลองทำแล้วเปิดไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะคะ เพราะเราลองแล้วมันได้น่ะค่ะ)
       
          
"ขอขอบพระคุณ ผู้ทำเฉลยค่ะ"

อ้างอิงจาก  เว็บไซต์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.)

บทที่ 1  พื้นที่ผิวและปริมาตร
         1. 1  รูปเรขาคณิตสามมิติ
         1. 2  ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก
         1. 3  ปริมาตรของพีระมิดและทรงกรวย
         1. 4  ปริมาตรของทรงกลม
         1. 5  พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก
บทที่ 2  กราฟ
         2. 1  กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น
         2. 2  กราฟสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
         2. 3  กราฟกับการนำไปใช้
บทที่ 3  ระบบสมการเชิงเส้น
         3. 1  ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
         3. 2  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรด้วยกราฟ
         3. 3  โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
บทที่ 4  ความคล้าย
         4. 1  รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน
         4. 2  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน
         4. 3  การนำไปใช้ (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzMtMV8yOC5odG1s)

อ้างอิงจาก  หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม  คณิตศาสตร์  เล่ม 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (สสวท.)