คณิตศาสตร์ MATHEMATICS

คณิตศาสตร์ => เฉลยคณิตศาสตร์ ม.3 => ข้อความที่เริ่มโดย: น้องมิว ที่ พฤศจิกายน 13, 2015, 05:46:22 amหัวข้อ: เฉลย คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 เพิ่มเติม (สสวท.) บทที่ 2 ระบบสมการ
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมิว ที่ พฤศจิกายน 13, 2015, 05:46:22 am
ดาวน์โหลด Pt2.1 ข้อ1 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQl82c0lDb1pPTXpBVEZRM2VGaEdWVVZOYW5jL3ZpZXc/cGxpPTE=)/Pt2.1 ข้อ2-4 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQl82c0lDb1pPTXpBVTNjMlUxY3lOM0EwZUZFL3ZpZXc/cGxpPTE=)/"ใช้กราฟช่วยหาคำตอบ" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQl82c0lDb1pPTXpBVDFWMVVqWmFNR05JY1VrL3ZpZXc/cGxpPTE=)/Pt2.2 ข้อ1 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQl82c0lDb1pPTXpBVUZkck4ybE9NMGxSV0VrL3ZpZXc/cGxpPTE=)/Pt2.2 ข้อ2-4 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQl82c0lDb1pPTXpBYkVkc01FbHlTVFpNVkZFL3ZpZXc/cGxpPTE=)/Pt"คำตอบจากกราฟ" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQl82c0lDb1pPTXpBU2tKWWNXaDNRVEpWZHpnL3ZpZXc/cGxpPTE=)/Pt"คิดดูหน่อย" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQl82c0lDb1pPTXpBZEhkd01IZEpZbUoxZFUwL3ZpZXc/cGxpPTE=)
เฉลย คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 เพิ่มเติม (สสวท.)
บทที่ 2 ระบบสมการ

         แบบเฉลยนี้ ขออ้างอิง  จาก facebook.com/123grade4 โดย ผู้จัดทำ คือ อ.ประหยัด แก้วอำไพ นะคะ ที่ได้จัดทำ แบบเฉลยแบบฝึกหัดมาให้ค่ะ

          ลองไปศึกษาทำความเข้าใจกันอีกทีนะคะ  
หมายเหตุ 1. อย่าคัดลอกเพื่อเพียงมีการบ้านส่งครู แต่ควรศึกษาทำความเข้าใจไปด้วย
           2. ควรฝึกทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองก่อน ข้อไหนทำไม่ได้จึงเปิดเฉลยแล้วทำความเข้าใจให้เข้าใจก่อนแล้วควรลองทำด้วยตัวเองอีกครั้ง ไม่ควรคัดลอกโดยตรง

          เฉลย คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 เพิ่มเติม (สสวท.) บทที่ 2 ระบบสมการ

          บทที่ 2 ระบบสมการ
          เฉลย  2.1 ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้น และสมการดีกรีสอง
               เฉลย แบบฝึกหัด 2.1 ข้อ 1 ใหญ่ มี 10 ข้อย่อย (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzMtMi5odG1s)
               เฉลย แบบฝึกหัด 2.1 ข้อ 2-4 ใหญ่ (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzMtMi5odG1s)

               เฉลย แบบฝึกหัด "ใช้กราฟช่วยหาคำตอบ" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzMtMi5odG1s)

          เฉลย  2.2 ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการดีกรีสองทั้งสองสมการ
               เฉลย แบบฝึกหัด 2.2 ข้อ 1 ใหญ่ มี 10 ข้อย่อย (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzMtMi5odG1s)
               เฉลย แบบฝึกหัด 2.2 ข้อ 2-4 ใหญ่ (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzMtMi5odG1s)

               เฉลย แบบฝึกหัด "คำตอบจากกราฟ" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzMtMi5odG1s)
               เฉลย แบบฝึกหัด "คิดดูหน่อย" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzMtMi5odG1s)

          
"ขอขอบพระคุณ ผู้ทำเฉลยค่ะ"

อ้างอิงจาก  หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  คณิตศาสตร์  เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (สสวท.)