คณิตศาสตร์ MATHEMATICS

คณิตศาสตร์ => เฉลยคณิตศาสตร์ ม.4 => ข้อความที่เริ่มโดย: Math ที่ พฤศจิกายน 08, 2015, 10:40:23 pmหัวข้อ: คู่มือครู + เฉลย คณิตศาสตร์ พื้นฐาน เล่ม 1 ม.4-6 (สสวท.)
เริ่มหัวข้อโดย: Math ที่ พฤศจิกายน 08, 2015, 10:40:23 pm
ดาวน์โหลด คู่มือครู+เฉลย คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4-6 เล่ม 1(สสวท.) (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zY2ltYXRoLm9yZy9lYm9vay8lRTAlQjglODQlRTAlQjglQjklRTAlQjklODglRTAlQjglQTElRTAlQjglQjclRTAlQjglQUQlRTAlQjglODQlRTAlQjglQTMlRTAlQjglQjkvJUUwJUI4JTg0JUUwJUI4JTkzJUUwJUI4JUI0JUUwJUI4JTk1JUUwJUI4JUE4JUUwJUI4JUIyJUUwJUI4JUFBJUUwJUI4JTk1JUUwJUI4JUEzJUUwJUI5JThDLyVFMCVCOCU5RSVFMCVCOCVCNyVFMCVCOSU4OSVFMCVCOCU5OSVFMCVCOCU5MCVFMCVCOCVCMiVFMCVCOCU5OS0lRTAlQjklODAlRTAlQjglQTUlRTAlQjklODglRTAlQjglQTExLSVFMCVCOCVBMS40LTYvZUJvb2sv)
ดาวน์โหลด คู่มือครู+เฉลยคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4-6 เล่ม 1(สสวท.) หลักสูตร 2544 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vdmlld2VyP2E9diZhbXA7cGlkPXNpdGVzJmFtcDtzcmNpZD1aR1ZtWVhWc2RHUnZiV0ZwYm54dmNtRnVaV1YwYUc5dVoyOXVmR2Q0T2pVeU5qSTNPVEZtTm1abE1XVmlNVFE=)
คู่มือครู + เฉลย
คณิตศาสตร์  พื้นฐาน ม.4-6 เล่ม 1 (สสวท.)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551


          คู่มือครู + เฉลย คณิตศาสตร์  พื้นฐาน ม.4-6 เล่ม 1 (สสวท.)  ขออ้างอิง จาก เว็บไซต์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  คุณครูหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูได้จาก เว็บไซต์ สสวท. โดยตรง
         ดาวน์โหลด  คู่มือครู + เฉลย คณิตศาสตร์  พื้นฐาน ม.4-6 เล่ม 1 (สสวท.) (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)    

          "ขอขอบพระคุณ สสวท. ค่ะ"ที่ได้จัดทำ คู่มือครู + เฉลย คณิตศาสตร์  พื้นฐาน ม.4-6 เล่ม 1 (สสวท.) ค่ะ

          คู่มือครู + เฉลย คณิตศาสตร์  พื้นฐาน ม.4-6 เล่ม 1 (สสวท.)  เป็น E-Book นะคะ อาจมีปัญหาในการเปิดดูได้  ท่านสามารถแก้ไขได้โดยวิธีนี้ค่ะ

          ดาวน์โหลด"วิธี ตั้งค่า Flash สำหรับเปิดไฟล์ E-book Online" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQjBZSTdOSEV2eXZFYmtzeWFrazRkMmxFUW1jL3ZpZXc/cGxpPTE=)
          (ถ้าใครลองทำแล้วเปิดไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะคะ เพราะเราลองแล้วมันได้น่ะค่ะ)

หมายเหตุ สำหรับนักเรียนคนใดเข้ามาศึกษาคู่มือนี้  ขอให้ท่านศึกษาอย่างมีวิจารณญาณ  ให้ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้  เพื่อประโยชน์ของตัวนักเรียนเอง  อย่าเข้ามาเพื่อดูเฉลย เพื่อคัดลอกคำตอบ วิธีทำ  เพียงมีการบ้านส่งครู แต่ควรศึกษาทำความเข้าใจไปด้วย
********************
รวมเฉลย คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4-6 เล่ม 1 (สสวท.) หลักสูตรฯ 2551
          แบบเฉลยนี้ ขออ้างอิง  จาก facebook.com/123grade4 โดย ผู้จัดทำ คือ อ.ประหยัด แก้วอำไพ นะคะ ที่ได้จัดทำ แบบเฉลยแบบฝึกหัดมาให้ค่ะ
          ดาวน์โหลด เฉลย บทที่ 1 เซต (http://www.go-th.com/math/index.php?topic=164.0)
          ดาวน์โหลด เฉลย บทที่ 2  การให้เหตุผล (http://www.go-th.com/math/index.php?topic=165.0)
          ดาวน์โหลด เฉลย บทที่ 3  จำนวนจริง (http://www.go-th.com/math/index.php?topic=166.0)
          ดาวน์โหลด เฉลย บทที่ 4  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (http://www.go-th.com/math/index.php?topic=100.0)

********************

คำอธิบายเพิ่มเติม
          สำหรับคุณครูท่านใด ที่ไม่สามารถเปิด คู่มือครู + เฉลย คณิตศาสตร์  พื้นฐาน ม.4-6 เล่ม 1 (สสวท.) แบบ E-book ได้  เราได้รวบรวม คู่มือครู + เฉลย คณิตศาสตร์  พื้นฐาน ม.4 เล่ม 1 (สสวท.) ซึ่งเป็นหลักสูตร 2544  แต่คล้ายกันค่ะ  ซึ่งเราได้พิมพ์หน้าเปรียบเทียบให้แล้ว  ระหว่างคู่มือครู + เฉลย คณิตศาสตร์  พื้นฐาน ม.4-6 เล่ม 1 (สสวท.) หลักสูตรฯ 2551 เปรียบเทียบกับ คู่มือครู + เฉลย คณิตศาสตร์  พื้นฐาน ม.4 เล่ม 1 (สสวท.) หลักสูตรฯ 2544 ซึ่งเพื่อนๆ สามารถดาวน์โหลดได้ตามหัวข้อแต่ละเรื่องได้เลยค่ะ

          ดาวน์โหลด ตารางเปรียบเทียบ หน้าคู่มือครู + เฉลยหลักสูตร 2551 กับ 2544 ใช้ทดแทนกันได้  (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQjBZSTdOSEV2eXZFUzJaMFZYRTFTVWg1WVdNL3ZpZXc/dXNwPXNoYXJpbmc=)


บทที่ 1  เซต
1.1 เซต
ดาวน์โหลด เฉลย แบบฝึกหัด 1.1  หน้า 6-8

1.2 เอกภพสัมพัทธ์
ไม่มีแบบฝึกหัด

1.3 สับเซตและเพาเวอร์เซต
ดาวน์โหลด เฉลย แบบฝึกหัด 1.3  หน้า 12-13

1.4 ยูเนียน อินเตอร์เซกชันและคอมพลีเมนต์ของเซต
ดาวน์โหลด เฉลย แบบฝึกหัด 1.4  หน้า 23-26

บทที่ 2  การให้เหตุผล
2.1 การให้เหตุผลแบบอุปนัย
ดาวน์โหลด เฉลย แบบฝึกหัด 2.1  หน้า 33-37

2.2 การให้เหตุผลแบบนิรนัย
ดาวน์โหลด เฉลย แบบฝึกหัด 2.2  หน้า 49-50

บทที่ 3  จำนวนจริง
3.1 จำนวนจริง
ดาวน์โหลด เฉลย แบบฝึกหัด 3.1  หน้า 53-54

3.2 สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ
3.2.1 การเท่ากันในระบบจำนวน
ไม่มีแบบฝึกหัด

3.2.2 การบวกและการคูณในระบบจำนวนจริง
ดาวน์โหลด เฉลย แบบฝึกหัด 3.2  หน้า 59-60

3.3 การนำสมบัติของจำนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกำลังสอง
3.3.1 การแยกตัวประกอบของพหุนาม

ดาวน์โหลด เฉลย แบบฝึกหัด 3.3.1  หน้า 66-68

3.3.2 การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
ดาวน์โหลด เฉลย แบบฝึกหัด 3.3.2  หน้า 77-81

3.4 การไม่เท่ากัน
ดาวน์โหลด เฉลย แบบฝึกหัด 3.4.1  หน้า 85-86
ดาวน์โหลด เฉลย แบบฝึกหัด 3.4.2  หน้า 88
ดาวน์โหลด เฉลย แบบฝึกหัด 3.4.3  หน้า 98


3.5 ค่าสัมบรูณ์ของจำนวนจริง
ดาวน์โหลด เฉลย แบบฝึกหัด 3.5  หน้า 101-102
 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWxbL3VybA==)