คณิตศาสตร์ MATHEMATICS

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ => แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ => ข้อความที่เริ่มโดย: test ที่ ตุลาคม 03, 2015, 09:27:31 pmหัวข้อ: รวมข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 "คุณธรรม จริยธรรม มฐ.วิชาชีพ ฯ"
เริ่มหัวข้อโดย: test ที่ ตุลาคม 03, 2015, 09:27:31 pm
รวมข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 (http://www.go-th.com/math/index.php?topic=231.0)

ดาวน์โหลด "ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖" ปรับปรุงใหม่ค่ะ (http://www.go-th.com/math/index.php?topic=1012.0)

    3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
          3.1 วินัยและการรักษาวินัย
          -ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ "กฎหมายและการปฏิบัติหน้าที่" มี 110 ข้อ + เฉลย (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy50dy10dXRvci5jb20vZG93bmxvYWRzL3Rlc3QtJTIwMi5wZGY=)
           อ้างอิง จากเว็บไซต์ tw-tutor.com โดย ผอ.ธีรภัทร  วงษ์สว่าง ค่ะ
          -คลิปวีดีโอ "ติวสอบครูผู้ช่วย เรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครู" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1oOUFCMXdWVkhzMA==)
          -คลิปวีดีโอ "ติวสอบครูผู้ช่วย เรื่องเรื่องวินัยและโทษของวินัย" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1DbE5qS1FnN3pGUQ==)
          อ้างอิง อ.วัชรพลติวเตอร์  ผู้อับโหลด Thanadul JOE

          -คลิปวีดีโอ "ติวสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย" ชุดที่ 1 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1JVFZWRDJqenRDUSZhbXA7aW5kZXg9MSZhbXA7bGlzdD1QTGZkRlk0OUR4N2s3d2lHYUZOZDlUcF9WcnRack1mZEJU)
          -คลิปวีดีโอ "ติวสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย" ชุดที่ 2 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1UOHFudW1NVGpTOCZhbXA7aW5kZXg9MiZhbXA7bGlzdD1QTGZkRlk0OUR4N2s3d2lHYUZOZDlUcF9WcnRack1mZEJU)
          -คลิปวีดีโอ "ติวสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย" ชุดที่ 3 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1ucm00ZUY4X3RGMCZhbXA7bGlzdD1QTGZkRlk0OUR4N2s3d2lHYUZOZDlUcF9WcnRack1mZEJUJmFtcDtpbmRleD0z)
          อ้างอิง อ.บวร เทศารินทร์

          ดาวน์โหลด "สรุป วินัยและการรักษาวินัย อันนี้ดีมากค่ะ" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zbGlkZXNoYXJlLm5ldC92YWxyb20vc3MtMjkzNTExMjU=)
          อ้างอิง จากเว็บไซต์ slideshare.net ซึ่งอ้างอิงจาก ธีรภัทร วงษ์สว่าง อีกทีค่ะ
          ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัย 37 ข้อ+เฉลย" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zbGlkZXNoYXJlLm5ldC92YWxyb20vMS0yOTM1MTExNw==)
          อ้างอิง จากเว็บไซต์ slideshare.net ซึ่งอ้างอิงจาก บอร์ดลุ้นบรรจุครู WeAreTeacher.com

          3.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
          -ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ"คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม" มี 100 ข้อ + เฉลย (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy50dy10dXRvci5jb20vZG93bmxvYWRzL3Rlc3QubW9yYWwucGRm)
                อ้างอิง จากเว็บไซต์ tw-tutor.com โดย ผอ.ธีรภัทร  วงษ์สว่าง ค่ะ

          -คลิปวีดีโอ "ติวสอบครูผู้ช่วย เรื่องวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0wcVJrbFljMFRLRQ==)
          อ้างอิง อ.วัชรพลติวเตอร์  ผู้อับโหลด Thanadul JOE

          -คลิปวีดีโอ "ติวสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1LTC1rUHhuVDUyYw==)
          -คลิปวีดีโอ "ติวสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู เรื่อง จริยธรรมครู" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj14UGtjMzJtbGRPYyZhbXA7bGlzdD1QTHFqQ3VENUFZNWNHSDR0QUVOUWJrbi00SUJzZnYtR3df)
          -คลิปวีดีโอ "ติวสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู เรื่อง วัฒนธรรมค่านิยมครู" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj16QmdOaE02NzItdyZhbXA7bGlzdD1QTHFqQ3VENUFZNWNGd2pxM0p1Rmg0SXNYVC1mSEFGXzgy)
          อ้างอิง อ.บวร เทศารินทร์

          3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
          -คลิปวีดีโอ "ติวสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพครู" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0zVlIxTFVSWVQxcw==)
          อ้างอิง อ.บวร เทศารินทร์

          -คลิปวีดีโอ "ติวสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพครู" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1Ea05QbmdIRXJDdw==)
          อ้างอิง จากกลุ่มนักศึกษา หมู่เรียน 54/13 ขออภัยด้วยค่ะไม่ทราบสถาบัน ผู้อับโหลด beer kif

          3.4 จรรยาบรรณวิชาชีพครู
          -คลิปวีดีโอ "ติวสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1IU3gtXzd3cUZpaw==)
          อ้างอิง อ.บวร เทศารินทร์

          ดาวน์โหลด "สรุป แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู+เฉลย" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zbGlkZXNoYXJlLm5ldC9qdWtyYXZ1dGgvc3MtMjQ3MTc0MTM=)
          อ้างอิง จากเว็บไซต์ slideshare.net ซึ่งอ้างอิงจาก youtube.com/watch?v=HUmwVZfs๕a๖ ค่ะ

          3.5 สมรรถนะวิชาชีพครู
          -ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ "สมรรถนะวิชาชีพ" มี 53 ข้อ + เฉลย (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy50dy10dXRvci5jb20vZG93bmxvYWRzL3Rlc3QtJTIwMy5wZGY=)
           อ้างอิง จากเว็บไซต์ tw-tutor.com โดย ผอ.ธีรภัทร  วงษ์สว่าง ค่ะ
          -คลิปวีดีโอ "ติวสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู เรื่อง สมรรถนะวิชาชีพครู" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj02N3VBcFloQldEayZhbXA7bGlzdD1QTHFqQ3VENUFZNWNGT0s4Wkh2TlVrVnVSZU0xbUVVdkFE)
          อ้างอิง อ.บวร เทศารินทร์

          ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพ" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zb2Jrcm9vLmNvbS9yb29tX21haW4xLnBocD90eXBlPSVBNCVDNyVEMiVDMSVFMCVDQiVDMSVEMiVEMCVDQSVDMSVBMSVEMSVCQSVCNSVEMyVFMSVDQiVCOSVFOCVBNw==)
          ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบ ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพ  " (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zb2Jrcm9vLmNvbS9yb29tX21haW4yLnBocD90eXBlPSVBNCVDNyVEMiVDMSVFMCVDQiVDMSVEMiVEMCVDQSVDMSVBMSVEMSVCQSVDNyVENCVBQSVEMiVBQSVENSVCRQ==)
          อ้างอิง จากเว็บไซต์ บ้านสอบครู.com
          ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบ ความรอบรู้ ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zbGlkZXNoYXJlLm5ldC9wYWtvcm5rcml0cy9zcy0yOTQxNDEyNA==)
          อ้างอิง จากเว็บไซต์ slideshare.net  ค่ะ


           อันนี้ เก็บมาฝากค่ะ เป็นการติว PAT ความถนัดทางวิชาชีพครู  จาก  Trueplookpanya Channel อาจจะไม่เกี่ยวโดยตรง แต่ดูแล้วมีประโยชนมากๆ ค่ะ ลองดูก่อนก็ได้ค่ะ
          -คลิปวีดีโอ "ติวสอบ วิชาชีพครู ชุดที่ 1 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1STWQ1YjFKbGNLRSZhbXA7bGlzdD1QTEoxdzFWeU9wVW1sZWxHaTlnQzdvdTlIWEY2c2F2dlBsJmFtcDtpbmRleD01)
          -คลิปวีดีโอ "ติวสอบ วิชาชีพครู ชุดที่ 2 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj0xbXY1eHhiTVg5RSZhbXA7aW5kZXg9NiZhbXA7bGlzdD1QTEoxdzFWeU9wVW1sZWxHaTlnQzdvdTlIWEY2c2F2dlBs)
          -คลิปวีดีโอ "ติวสอบ วิชาชีพครู ชุดที่ 3 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1GQmxraXp4cEhGdyZhbXA7aW5kZXg9NyZhbXA7bGlzdD1QTEoxdzFWeU9wVW1sZWxHaTlnQzdvdTlIWEY2c2F2dlBs)
          อ้างอิง จาก Trueplookpanya Channel

ดาวน์โหลด  สรุป+แนวข้อสอบ "วิชาชีพครู"

          ดาวน์โหลด "คู่มือ  วิชาชีพครู"  ดีมากๆ ค่ะ (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5ra3dlYnNpdGUuY29tL2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD9hY3Rpb249ZGxhdHRhY2g7dG9waWM9ODI3LjA7YXR0YWNoPTMxMg==)
          ดาวน์โหลด "รวมแนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 1"  50 ข้อ (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5ra3dlYnNpdGUuY29tL2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD9hY3Rpb249ZGxhdHRhY2g7dG9waWM9ODI0LjA7YXR0YWNoPTI4Mw==)
          ดาวน์โหลด "รวมแนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 2"  50 ข้อ (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5ra3dlYnNpdGUuY29tL2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD9hY3Rpb249ZGxhdHRhY2g7dG9waWM9ODI0LjA7YXR0YWNoPTI4NA==)
          ดาวน์โหลด "รวมแนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 3"  50 ข้อ (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5ra3dlYnNpdGUuY29tL2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD9hY3Rpb249ZGxhdHRhY2g7dG9waWM9ODI0LjA7YXR0YWNoPTI4NQ==)
          ดาวน์โหลด "รวม เฉลย แนวข้อสอบวิชาชีพครู ทั้ง 3 ชุด"  150 ข้อ (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5ra3dlYnNpdGUuY29tL2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD9hY3Rpb249ZGxhdHRhY2g7dG9waWM9ODI0LjA7YXR0YWNoPTI4Ng==)
          อ้างอิง จากเว็บไซต์ kkwebsite.com ซึ่งอ้างอิงมาจาก รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย : บวร เทศารินทร์  

          ดาวน์โหลด "ข้อสอบ วิชาชีพครู 99 ข้อ +เฉลย" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zbGlkZXNoYXJlLm5ldC9zb2xzb2xraS9zcy0xNjExOTEyNA==)
          อ้างอิง จากเว็บไซต์ slideshare.net ซึ่งอ้างอิงจาก Predsorb.net อีกทีค่ะ

"ขอขอบพระคุณทุกๆ เว็บไซต์ ที่ได้นำมาอ้างอิงนะคะ
ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ"