คณิตศาสตร์ MATHEMATICS

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ => แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ => ข้อความที่เริ่มโดย: test ที่ ตุลาคม 03, 2015, 09:24:01 pmหัวข้อ: รวมข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 "ความรู้ความสามารถทั่วไป"
เริ่มหัวข้อโดย: test ที่ ตุลาคม 03, 2015, 09:24:01 pm
"แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559"
 
      
วิชา "ความสามารถทั่วไป"

2. ความสามารถทั่วไป   (50  คะแนน)
    2.1  ความสามารถด้านตัวเลข  ทดสอบโดยวัดความสามารถในการคิดเลข  สรุปเหตุผล  เกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่างๆ
          ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบ ความสามารถด้านตัวเลข" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zb2Jrcm9vLmNvbS9yb29tX21haW4yLnBocD90eXBlPSVBNCVDNyVEMiVDMSVDQSVEMiVDMSVEMiVDMyVCNiVCNCVFOSVEMiVCOSVCNSVEMSVDNyVFMCVDNSVBMg==)
          อ้างอิง จากเว็บไซต์ บ้านสอบครู.com
          ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบอนุกรม มี 50 ข้อ"+เฉลย (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zb2Jrcm9vLmNvbS9yb29tX21haW4yLnBocD90eXBlPSVBNCVDNyVEMiVDMSVDQSVEMiVDMSVEMiVDMyVCNiVCNCVFOSVEMiVCOSVCNSVEMSVDNyVFMCVDNSVBMg==)
          อ้างอิง จากเว็บไซต์ slideshare.net ผู้อับโหลด ประพันธ์ เวารัมย์ จากเว็บ ชุมชนคนท้องถิ่น thailocalmeet ค่ะ
          ดาวน์โหลด "เอกสารสรุป อนุกรม" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zb2Jrcm9vLmNvbS9yb29tX21haW4yLnBocD90eXBlPSVBNCVDNyVEMiVDMSVDQSVEMiVDMSVEMiVDMyVCNiVCNCVFOSVEMiVCOSVCNSVEMSVDNyVFMCVDNSVBMg==)
          อ้างอิง จากเว็บไซต์ slideshare.net ผู้อับโหลด ประพันธ์ เวารัมย์ จากเว็บ ชุมชนคนท้องถิ่น thailocalmeet ค่ะ

          ดาวน์โหลด "ข้อสอบตรรกศาสตร์ การให้เหตุผล" มี 20 ข้อ+เฉลย (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zbGlkZXNoYXJlLm5ldC92YWxyb20vc3MtMjkzNTExNzg=)
          อ้างอิง จากเว็บไซต์ slideshare.net ผู้อับโหลด ประพันธ์ เวารัมย์ ค่ะ
          ดาวน์โหลด "ข้อสอบ วิเคราะห์สรุปเหตุผล" ชุดที่ 1 มี 100 ข้อ+เฉลย (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zbGlkZXNoYXJlLm5ldC92YWxyb20vMS0yOTIzNzE0Mg==)
          อ้างอิง จากเว็บไซต์ slideshare.net ผู้อับโหลด ประพันธ์ เวารัมย์ ค่ะ
          ดาวน์โหลด "ข้อสอบ วิเคราะห์สรุปเหตุผล" ชุดที่ 2 มี 100 ข้อ+เฉลย (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zbGlkZXNoYXJlLm5ldC92YWxyb20vMi0yOTIzNzM4NQ==)
          อ้างอิง จากเว็บไซต์ slideshare.net ผู้อับโหลด ประพันธ์ เวารัมย์ ค่ะ

          ดาวน์โหลด "ข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์" มี 23 ข้อ+เฉลย (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zbGlkZXNoYXJlLm5ldC92YWxyb20vc3MtMjkzNTExNzM=)
          อ้างอิง จากเว็บไซต์ slideshare.net ผู้อับโหลด ประพันธ์ เวารัมย์ ค่ะ
          ดาวน์โหลด "เอกสารสรุป เงื่อนไขสัญลักษณ์ พร้อมข้อสอบ"+เฉลย (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zbGlkZXNoYXJlLm5ldC92YWxyb20vc3MtMjkzNTEwNDg=)
          ดาวน์โหลด "เอกสารสรุป เงื่อนไขสัญลักษณ์ พร้อมข้อสอบ" (ต่อ)+เฉลย (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zbGlkZXNoYXJlLm5ldC92YWxyb20vc3MtMjkzNTEwNDc=)
          อ้างอิง จากเว็บไซต์ slideshare.net ผู้อับโหลด ประพันธ์ เวารัมย์ ค่ะ

    2.2  ความสามารถด้านภาษาไทย  ทดสอบความเข้าใจภาษา  การอ่านจับใจความการสรุปความ  การตีความ  การขยายความ  การเรียงข้อความ  การสะกดคำ  การแต่งประโยค  และคำศัพท์
          ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบ ความสามารถด้านภาษาไทย" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zb2Jrcm9vLmNvbS9yb29tX21haW4yLnBocD90eXBlPSVBNCVDNyVEMiVDMSVDQSVEMiVDMSVEMiVDMyVCNiVCNCVFOSVEMiVCOSVDMCVEMiVDOSVEMiVFNCVCNyVDMg==)
          อ้างอิง จากเว็บไซต์ บ้านสอบครู.com
          ดาวน์โหลดเอกสารสรุป "ข้อสอบเงื่อนไขทางภาษา" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zbGlkZXNoYXJlLm5ldC92YWxyb20vc3MtMjkzNTExNzA=)
          อ้างอิง จากเว็บไซต์ slideshare.net ผู้อับโหลด ประพันธ์ เวารัมย์ จากเว็บ ชุมชนคนท้องถิ่น thailocalmeet ค่ะ
          ดาวน์โหลด "แบบทดสอบออนไลน์ ความสามารถด้านภาษา 30 ข้อ" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2JldC5vYmVjLmdvLnRoL2JldC8lRTAlQjklODElRTAlQjglOUElRTAlQjglOUElRTAlQjglOTclRTAlQjglOTQlRTAlQjglQUElRTAlQjglQUQlRTAlQjglOUEtJUUwJUI4JTg0JUUwJUI4JUE3JUUwJUI4JUIyJUUwJUI4JUExJUUwJUI4JUFBJUUwJUI4JUIyJUUwJUI4JUExJUUwJUI4JUIyJUUwJUI4JUEzJUUwJUI4JTk2JUUwJUI4JTk0JUUwJUI5JTg5JUUwJUI4JUIyJUUwJUI4JTk5)
          อ้างอิง จากเว็บไซต์ obec.go.th สำนักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

    2.3  ความสามารถด้านเหตุผล  ทดสอบโดยวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย
          ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบ ความสามารถด้านเหตุผล" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zb2Jrcm9vLmNvbS9yb29tX21haW4yLnBocD90eXBlPSVBNCVDNyVEMiVDMSVDQSVEMiVDMSVEMiVDMyVCNiVCNCVFOSVEMiVCOSVFMCVDQiVCNSVEOCVCQyVDNQ==)
          อ้างอิง จากเว็บไซต์ บ้านสอบครู.com
          ดาวน์โหลด "แบบทดสอบออนไลน์ ความสามารถด้านเหตุผล 30 ข้อ" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2JldC5vYmVjLmdvLnRoL2JldC8lRTAlQjklODElRTAlQjglOUElRTAlQjglOUElRTAlQjglOTclRTAlQjglOTQlRTAlQjglQUElRTAlQjglQUQlRTAlQjglOUEtJUUwJUI4JTg0JUUwJUI4JUE3JUUwJUI4JUIyJUUwJUI4JUExJUUwJUI4JUFBJUUwJUI4JUIyJUUwJUI4JUExJUUwJUI4JUIyJUUwJUI4JUEzJUUwJUI4JTk2JUUwJUI4JTk0JUUwJUI5JTg5JUUwJUI4JUIyLTI=)
          อ้างอิง จากเว็บไซต์ obec.go.th สำนักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

          ดาวน์โหลด "เทคนิคการทำข้อสอบ อุปมา-อุปไมย" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zbGlkZXNoYXJlLm5ldC92YWxyb20vc3MtMzUxMDc3NTU=)
          ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบ คำอุปมา-อุปไมย" มี 32 ข้อ+เฉลย (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zbGlkZXNoYXJlLm5ldC92YWxyb20vc3MtMjkzNTExOTI=)
          อ้างอิง จากเว็บไซต์ slideshare.net ผู้อับโหลด ประพันธ์ เวารัมย์ เว็บไซต์ ชุมชนคนท้องถิ่น ค่ะ
          ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบ คำอุปมา-อุปไมย" มี 13 ข้อ+เฉลย (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zbGlkZXNoYXJlLm5ldC92YWxyb20vc3MtMjk3NTM4Njg=)
          อ้างอิง จากเว็บไซต์ slideshare.net ผู้อับโหลด ประพันธ์ เวารัมย์ เว็บไซต์ ชุมชนคนท้องถิ่น ค่ะ

          รวมข้อสอบความสามารถทั่วไป ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านตัวเลข ด้านภาษา ด้านเหตุผล
          ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป" มี 75 ข้อ+เฉลย (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zbGlkZXNoYXJlLm5ldC9zb2Jrcm9vMS83NS0zODIxNTc4Mw==)
          อ้างอิง จากเว็บไซต์ slideshare.net  ซึ่งอ้างอิงจาก สอบครูดอทคอม มาอีกทีค่ะ
          ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป" มี 120 ข้อ+เฉลย (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zbGlkZXNoYXJlLm5ldC9zb2Jrcm9vMS8xMjAtMzgyMTYyMzU=)
          อ้างอิง จากเว็บไซต์ slideshare.net  ผู้อับโหลด คือ สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ ค่ะ
          ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป" มี 50 ข้อ+เฉลย (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zbGlkZXNoYXJlLm5ldC9wZXRlcmFydGR0L3NzLTMwMzIzNjI1)
          อ้างอิง จากเว็บไซต์ slideshare.net ผู้อับโหลด Peter Dontoom ค่ะ
          ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบ ความสามารถด้านตัวเลข" มี 19 ข้อ (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zbGlkZXNoYXJlLm5ldC92YWxyb20vc3MtMzUwMzAwNjc=)
          อ้างอิง จากเว็บไซต์ slideshare.net ผู้อับโหลด ประพันธ์ เวารัมย์ จาก เว็บ pun2013 ค่ะ