คณิตศาสตร์ MATHEMATICS

คณิตศาสตร์ => เฉลยคณิตศาสตร์ ม.4 => ข้อความที่เริ่มโดย: น้องมิว ที่ มิถุนายน 06, 2015, 01:48:48 amหัวข้อ: คู่มือครู + เฉลย คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม เล่ม 1 ม.4-6 (สสวท.)
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมิว ที่ มิถุนายน 06, 2015, 01:48:48 am
 ดาวน์โหลด คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 1 (สสวท.) ม.4-6 เฉลยแบบฝึกหัด + คลิปสอน อย่างละเอียด  (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zY2ltYXRoLm9yZy9lYm9vay8lRTAlQjglODQlRTAlQjglQjklRTAlQjklODglRTAlQjglQTElRTAlQjglQjclRTAlQjglQUQlRTAlQjglODQlRTAlQjglQTMlRTAlQjglQjkvJUUwJUI4JTg0JUUwJUI4JTkzJUUwJUI4JUI0JUUwJUI4JTk1JUUwJUI4JUE4JUUwJUI4JUIyJUUwJUI4JUFBJUUwJUI4JTk1JUUwJUI4JUEzJUUwJUI5JThDLyVFMCVCOSU4MCVFMCVCOCU5RSVFMCVCOCVCNCVFMCVCOSU4OCVFMCVCOCVBMSVFMCVCOSU4MCVFMCVCOCU5NSVFMCVCOCVCNCVFMCVCOCVBMS0lRTAlQjklODAlRTAlQjglQTUlRTAlQjklODglRTAlQjglQTExLSVFMCVCOCVBMTQtNi9lQm9vay8=)
คู่มือครู รายวิชา คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม  เล่ม 1 (สสวท.) ม.4-6
เฉลยแบบฝึกหัด + คลิปสอน อย่างละเอียด

         คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 1 (สสวท.) ม.4-6 เฉลยแบบฝึกหัด + คลิปสอน อย่างละเอียดนี้ ขออ้างอิง  จาก เว็บไซต์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.)  โดยตรงค่ะ เพื่อนๆ สามารถดูได้จาก เว็บไซต์ สสวท. โดยตรงเลยค่ะ จะเป็นลักษณะการนำเสนอในรูปของ E-Book นะคะ และมีคลิปสอนเพิ่มเติมในแต่ละเรื่องหรือแต่ละแบบฝึกหัด  ซึ่งทำให้เราเข้าใจบทเรียนเพิ่มมากขึ้นค่ะ  ต้อง  "ขอขอบพระคุณ สสวท. ค่ะ"   ที่ได้จัดทำ คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 1 (สสวท.) ม.4-6 เฉลยแบบฝึกหัด + คลิปสอน อย่างละเอียดนี้ขึ้นมาค่ะ

          ลองไปศึกษาทำความเข้าใจกันอีกทีนะคะ เหมาะสำหรับคุณครูมากๆ ค่ะ
หมายเหตุ 1. สำหรับนักเรียนคนใดเข้ามาศึกษาคู่มือนี้  ขอให้ท่านศึกษาอย่างมีวิจารณญาณ  ให้ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้  เพื่อประโยชน์ของตัวนักเรียนเอง  อย่าเข้ามาเพื่อดูเฉลย เพื่อคัดลอกคำตอบ วิธีทำ  เพียงมีการบ้านส่งครู แต่ควรศึกษาทำความเข้าใจไปด้วย
         ดาวน์โหลดคู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 1 (สสวท.) ม.4-6 เฉลยแบบฝึกหัด + คลิปสอน อย่างละเอียด (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xXzI4Lmh0bWw=)

หมายเหตุ  สำหรับใครที่เปิดไม่ได้ แนะนำให้ดาวน์โหลด Adobe Flash Player ค่ะ  

          คู่มือครู + เฉลย คณิตศาสตร์  เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 1 (สสวท.)  เป็น E-Book นะคะ อาจมีปัญหาในการเปิดดูได้  ท่านสามารถแก้ไขได้โดยวิธีนี้ค่ะ

          ดาวน์โหลด"วิธี ตั้งค่า Flash สำหรับเปิดไฟล์ E-book Online" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQjBZSTdOSEV2eXZFYmtzeWFrazRkMmxFUW1jL3ZpZXc/cGxpPTE=)
          (ถ้าใครลองทำแล้วเปิดไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะคะ เพราะเราลองแล้วมันได้น่ะค่ะ)

                  
"ขอขอบพระคุณ ผู้ทำเฉลยค่ะ"

ดาวน์โหลด เฉลย แบบฝึกหัด บทที่ 1. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (http://www.go-th.com/math/index.php?topic=254.0)
          1. ประพจน์
          2. การเชื่อมประพจน์
          3. การหาค่าความจริงของประพจน์
          4. การสร้างตารางค่าความจริง
          5. รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน
          6. สัจนิรันดร์
          7. การอ้างเหตุผล
          8. ประโยคเปิด
          9. ตัวบ่งปริมาณ
          10. ค่าความจริงของประโยคทีมีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว
          11. สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ
          12. ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณสองตัว

ดาวน์โหลด เฉลย แบบฝึกหัด บทที่ 2. ระบบจำนวนจริง (http://www.go-th.com/math/index.php?topic=253.0)
          1. จำนวนจริง
          2. สมบัติของระบบจำนวนจริง
          3. การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว
          4. สมบัติของการไม่เท่ากัน
          5. ช่วงและการแก้อสมการ
          6. ค่าสัมบรูณ์
          7. การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบรูณ์

ดาวน์โหลด เฉลย แบบฝึกหัด บทที่ 3. ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น (http://www.go-th.com/math/index.php?topic=252.0)
          1. การหารลงตัว
          2. ขั้นตอนวิธีการหาร
          3. ตัวหารร่วมมาก
          4. ตัวคูณร่วมน้อย

อ้างอิง จาก เว็บไซต์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.)


หัวข้อ: Re: คู่มือครู + เฉลย คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม เล่ม 1 ม.4-6 (สสวท.)
เริ่มหัวข้อโดย: jarpoy ที่ มกราคม 23, 2017, 04:17:49 pm
 ;D ;D ;D ;D ;D