คณิตศาสตร์ MATHEMATICS

ข้อมูล ศึกษาต่อ สอบบรรจุข้ารางการ รับสมัครงาน => ฟิสิกส์ => ข้อความที่เริ่มโดย: น้องมิว ที่ มิถุนายน 06, 2015, 01:16:37 amหัวข้อ: เฉลย ฟิสิกส์ ม.4-6 เล่ม 4 เพิ่มเติม(สสวท.)บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต บทที่ 14 ไฟฟ้ากระแส
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมิว ที่ มิถุนายน 06, 2015, 01:16:37 am
ดาวน์โหลด เฉลย เคมี ม.6 เล่ม 4  เพิ่มเติม (สสวท.) บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3dyaXRlci5kZWstZC5jb20veWVzdW5nLWl0L3N0b3J5L3ZpZXdsb25nYy5waHA/aWQ9MTA1MzAyMiZhbXA7Y2hhcHRlcj01) / บทที่ 14 ไฟฟ้ากระแส (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3dyaXRlci5kZWstZC5jb20veWVzdW5nLWl0L3N0b3J5L3ZpZXdsb25nYy5waHA/aWQ9MTA1MzAyMiZhbXA7Y2hhcHRlcj01)
เฉลย ฟิสิกส์ ม.4-6 เล่ม 4  เพิ่มเติม (สสวท.)
บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต บทที่ 14 ไฟฟ้ากระแส

         แบบเฉลยนี้ ขออ้างอิง  จาก เว็บไซต์ dek-d เด็กดี .com ค่ะ เพื่อนๆ สามารถดูได้จาก เว็บไซต์dek-d เด็กดี .com โดยตรงเลยค่ะ และต้อง  "ขอขอบพระคุณค่ะ" ผู้อับโหลด yesung-it  ที่ได้จัดทำ แบบเฉลยแบบฝึกหัดมาให้ค่ะ

          ลองไปศึกษาทำความเข้าใจกันอีกทีนะคะ  
หมายเหตุ 1. อย่าคัดลอกเพื่อเพียงมีการบ้านส่งครู แต่ควรศึกษาทำความเข้าใจไปด้วย
           2. ควรฝึกทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองก่อน ข้อไหนทำไม่ได้จึงเปิดเฉลยแล้วทำความเข้าใจให้เข้าใจก่อนแล้วควรลองทำด้วยตัวเองอีกครั้ง ไม่ควรคัดลอกโดยตรง

           ดาวน์โหลดเฉลย เคมี ม.6 เล่ม 4  เพิ่มเติม (สสวท.) บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9waHlzaWNzLWFucy5ibG9nc3BvdC5jb20vMjAxNi8wNy81LTQuaHRtbA==)
           ดาวน์โหลดเฉลย เคมี ม.6 เล่ม 4  เพิ่มเติม (สสวท.) บทที่ 14 ไฟฟ้ากระแส (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9waHlzaWNzLWFucy5ibG9nc3BvdC5jb20vMjAxNi8wNy81LTQuaHRtbA==)
        
          
"ขอขอบพระคุณ ผู้ทำเฉลยค่ะ"

อ้างอิงจาก  หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม  ฟิสิกส์  เล่ม 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (สสวท.)