คณิตศาสตร์ MATHEMATICS

คณิตศาสตร์ => เฉลยคณิตศาสตร์ ม.5 => ข้อความที่เริ่มโดย: น้องมิว ที่ พฤษภาคม 31, 2015, 01:38:43 amหัวข้อ: เฉลย คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.5 เล่ม 4 สสวท. ทุกบท
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมิว ที่ พฤษภาคม 31, 2015, 01:38:43 am
ดาวน์โหลด คู่มือครู+เฉลย รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 4 (สสวท.) ม.4-6 เฉลยแบบฝึกหัด + คลิปสอน อย่างละเอียด (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zY2ltYXRoLm9yZy9lYm9vay8lRTAlQjglODQlRTAlQjglQjklRTAlQjklODglRTAlQjglQTElRTAlQjglQjclRTAlQjglQUQlRTAlQjglODQlRTAlQjglQTMlRTAlQjglQjkvJUUwJUI4JTg0JUUwJUI4JTkzJUUwJUI4JUI0JUUwJUI4JTk1JUUwJUI4JUE4JUUwJUI4JUIyJUUwJUI4JUFBJUUwJUI4JTk1JUUwJUI4JUEzJUUwJUI5JThDLyVFMCVCOSU4MCVFMCVCOCU5RSVFMCVCOCVCNCVFMCVCOSU4OCVFMCVCOCVBMSVFMCVCOSU4MCVFMCVCOCU5NSVFMCVCOCVCNCVFMCVCOCVBMS0lRTAlQjklODAlRTAlQjglQTUlRTAlQjklODglRTAlQjglQTE0LSVFMCVCOCVBMTQtNi9lQm9vay8=)      
คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 4 (สสวท.) ม.4-6
เฉลยแบบฝึกหัด + คลิปสอน อย่างละเอียด

         คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 4 (สสวท.) ม.4-6 เฉลยแบบฝึกหัด + คลิปสอน อย่างละเอียดนี้ ขออ้างอิง  จาก เว็บไซต์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.)  โดยตรงค่ะ เพื่อนๆ สามารถดูได้จาก เว็บไซต์ สสวท. โดยตรงเลยค่ะ จะเป็นลักษณะการนำเสนอในรูปของ E-Book นะคะ และมีคลิปสอนเพิ่มเติมในแต่ละเรื่องหรือแต่ละแบบฝึกหัด  ซึ่งทำให้เราเข้าใจบทเรียนเพิ่มมากขึ้นค่ะ  ต้อง  "ขอขอบพระคุณ สสวท. ค่ะ"   ที่ได้จัดทำ คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 4 (สสวท.) ม.4-6 เฉลยแบบฝึกหัด + คลิปสอน อย่างละเอียดนี้ขึ้นมาค่ะ

          ลองไปศึกษาทำความเข้าใจกันอีกทีนะคะ เหมาะสำหรับคุณครูมากๆ ค่ะ
หมายเหตุ 1. สำหรับนักเรียนคนใดเข้ามาศึกษาคู่มือนี้  ขอให้ท่านศึกษาอย่างมีวิจารณญาณ  ให้ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้  เพื่อประโยชน์ของตัวนักเรียนเอง  อย่าเข้ามาเพื่อดูเฉลย เพื่อคัดลอกคำตอบ วิธีทำ  เพียงมีการบ้านส่งครู แต่ควรศึกษาทำความเข้าใจไปด้วย
         ดาวน์โหลดคู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 4 (สสวท.) ม.4-6 เฉลยแบบฝึกหัด + คลิปสอน อย่างละเอียด (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9rZXktbWF0aC5ibG9nc3BvdC5jb20vMjAxNy8xMC80LTYtNC5odG1s)                

หมายเหตุ  สำหรับใครที่เปิดไม่ได้ แนะนำให้ดาวน์โหลดโปรแกรมAdobe Flash Player ค่ะ  

 
"ขอขอบพระคุณ ผู้ทำเฉลยค่ะ"

อ้างอิงจาก  เว็บไซต์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.)

          คู่มือครู + เฉลย คณิตศาสตร์  พื้นฐาน ม.4-6 เล่ม 4 (สสวท.)  เป็น E-Book นะคะ อาจมีปัญหาในการเปิดดูได้  ท่านสามารถแก้ไขได้โดยวิธีนี้ค่ะ

          ดาวน์โหลด"วิธี ตั้งค่า Flash สำหรับเปิดไฟล์ E-book Online" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQjBZSTdOSEV2eXZFYmtzeWFrazRkMmxFUW1jL3ZpZXc/cGxpPTE=)
          (ถ้าใครลองทำแล้วเปิดไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะคะ เพราะเราลองแล้วมันได้น่ะค่ะ)

      
บทที่ 1 จำนวนเชิงซ้อน
          1.1  การสร้างจำนวนเชิงซ้อน
          1.2  สมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน
          1.3  รากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน
          1.4  กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน
          1.5  จำนวเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว
          1.6  รากที่ n  ของจำนวนเชิงซ้อน
          1.7  สมการพหุนาม
บทที่่ 2 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
          2.1 กราฟ
          2.2 ดีกรีของจุดยอด
          2.3 แนวเดิน
          2.4 กราฟออยเลอร์
          2.5 การประยุกต์ของกราฟ
บทที่ 3  ความน่าจะเป็น
          3.1  กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
          3.2  วิธีเรียงสับเปลี่ยน
          3.3  วิธีจัดหมู่
          3.4  ทฤษฎีบททวินาม
          3.5  ความน่าจะเป็นและกฎที่สำคัญบางประการของความน่าาจะเป็น
(http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9rZXktbWF0aC5ibG9nc3BvdC5jb20vMjAxNy8xMC80LTYtNC5odG1s)