คณิตศาสตร์ MATHEMATICS

คณิตศาสตร์ => เฉลยคณิตศาสตร์ ม.5 => ข้อความที่เริ่มโดย: น้องมิว ที่ พฤษภาคม 26, 2015, 10:16:22 pmหัวข้อ: เฉลย คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4-6 เล่ม 3 บทที่ 4 "ลำดับและอนุกรม"
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมิว ที่ พฤษภาคม 26, 2015, 10:16:22 pm
ดาวน์โหลด เฉลย Pt4.1.1  ข้อ1-2 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFXV3d0YVZsdFFVVXdiWE0vZWRpdD9wbGk9MQ==)/Pt4.1.2  ข้อ1-2 ข้อ3.1-3.7 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFaVzQ0TUhvelFWbHJiWGMvZWRpdD9wbGk9MQ==)/Pt4.1.2 ข้อ3.8-3.15 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFZM1JIZFc5c1RUWkRWM00vZWRpdD9wbGk9MQ==)/Pt4.1.3 ข้อ1-2 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFWQzE2VlRKTE0yZElNemcvZWRpdD9wbGk9MQ==)/Pt4.1.3 ข้อ3-7 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFkMGQyTFZwWmFXUlZNM2MvZWRpdD9wbGk9MQ==)/Pt4.1.3 ข้อ8-15 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFiakF3UkVSWFFrOWZibEUvZWRpdD9wbGk9MQ==)/Pt4.1.4 ข้อ1-7 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFjMHRtTFhweFNUTnFPR2MvZWRpdD9wbGk9MQ==)/Pt4.1.4 ข้อ8-15 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFTbm94VlRWdGQzcGtXRkUvZWRpdA==)/Pt4.2.1 ข้อ1-10 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFiMGR6ZFROM2JWZG1iMVUvZWRpdA==)/Pt4.2.1 ข้อ11-15 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFRMFJOTFVnMmFDMUtOemcvZWRpdA==)/Pt4.2.2 ข้อ1-5 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFORGw2WmxjMlpURmhZVUUvZWRpdA==)/Pt4.2.2  ข้อ5.4-5.6 ข้อ10 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFha1l4WTFreE0zcHdSMmMvZWRpdA==)
เฉลย คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4-6 เล่ม 3
"บทที่ 4 ลำดับและอนุกรม"

          แบบเฉลยด้านล่างนี้ ขออ้างอิง  จาก facebook.com/123grade4 โดย ผู้จัดทำ คือ อ.ประหยัด แก้วอำไพ นะคะ ที่ได้จัดทำ แบบเฉลยแบบฝึกหัดมาให้คะ

          ลองไปศึกษาทำความเข้าใจกันอีกทีนะคะ
หมายเหตุ 1. อย่าคัดลอกเพื่อเพียงมีการบ้านส่งครู แต่ควรศึกษาทำความเข้าใจไปด้วย
              2. ควรฝึกทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองก่อน ข้อไหนทำไม่ได้จึงเปิดเฉลยแล้วทำความเข้าใจให้เข้าใจก่อนแล้วควรลองทำด้วยตัวเองอีกครั้ง ไม่ควรคัดลอกโดยตรง

4.1 ลำดับ
4.1.1ความหมายลำดับ
         เฉลย คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 3 แบบฝึกหัด 4.1.1  ข้อ 1-ข้อ 2 (สสวท. หน้า 140) (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFXV3d0YVZsdFFVVXdiWE0vZWRpdD9wbGk9MQ==)


4.1.2 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ
         เฉลย คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 3 แบบฝึกหัด 4.1.2  ข้อ 1-ข้อ 2 และ ข้อ 3 (ข้อ 3.1-ข้อ 3.7) (สสวท. หน้า 154-155) (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0zLmh0bWw=)
         เฉลย คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 3 แบบฝึกหัด 4.1.2   ข้อ 3 (ข้อ 3.8-ข้อ 3.15)  (สสวท. หน้า 154-155) (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0zLmh0bWw=)


4.1.3 ลำดับเลขคณิต
         เฉลย คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 3 แบบฝึกหัด 4.1.3   ข้อ 1 - ข้อ 2  (สสวท. หน้า 160) (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0zLmh0bWw=)
         เฉลย คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 3 แบบฝึกหัด 4.1.3   ข้อ 3 - ข้อ 7  (สสวท. หน้า 161) (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0zLmh0bWw=)
         เฉลย คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 3 แบบฝึกหัด 4.1.3   ข้อ 8 - ข้อ 15  (สสวท. หน้า 161) (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0zLmh0bWw=)

4.1.4 ลำดับเรขาคณิต
         เฉลย คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 3 แบบฝึกหัด 4.1.4   ข้อ 1 - ข้อ 7  (สสวท. หน้า 165-166) (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0zLmh0bWw=)

หมายเหตุ แก้ไข ข้อ 7 ใหญ่ ข้อ 3 ย่อย หน้า 166 โจทย์ "จงหาพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิต  1 , -1 , 1 ,-1 , ...."
             คำตอบ คือ an =  -(-1)^n  (เฉลยผิด เพราะ แทนค่า a1 ผิด  a1 ต้อง เป็น 1 ค่ะ)
         เฉลย คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 3 แบบฝึกหัด 4.1.4   ข้อ 8 - ข้อ 15  (สสวท. หน้า 166) (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0zLmh0bWw=)

4.2 อนุกรมเลขคณิต
         เฉลย คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 3 แบบฝึกหัด 4.2.1   ข้อ 1 - ข้อ 10  (สสวท. หน้า 171) (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0zLmh0bWw=)

หมายเหตุ แก้ไข ข้อ 4 ใหญ่ หน้า 171 โจทย์ "จงหาผลบวก 60 พจน์แรกของลำดับเลขคณิต  -2 , 3 , 8 , 13 , 18 , ...."
             คำตอบ คือ 8,730  

         เฉลย คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 3 แบบฝึกหัด 4.2.1  ข้อ 11 - ข้อ 15  (สสวท. หน้า 171) (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0zLmh0bWw=)

4.2.2 อนุกรมเรขาคณิต
         เฉลย คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 3 แบบฝึกหัด 4.2.2   ข้อ 1 - ข้อ 5 (ข้อ 5 มีข้อ 5.1-5.3) (สสวท. หน้า 178) (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0zLmh0bWw=)
         เฉลย คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 3 แบบฝึกหัด 4.2.2  ข้อ 5 (ข้อ 5 มีข้อ 5.4-5.6)  - ข้อ 10  (สสวท. หน้า 178-179) (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0zLmh0bWw=)
                       
"ขอขอบพระคุณ ผู้ทำเฉลยค่ะ"

อ้างอิงจาก  หนังสือเรียนรายวิชา คณิตศาสตร์ พื้นฐาน เล่ม 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (สสวท.)