คณิตศาสตร์ MATHEMATICS

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ => แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ => ข้อความที่เริ่มโดย: test ที่ พฤษภาคม 16, 2015, 11:24:27 pmหัวข้อ: ประกาศ "สอบครู กทม. 59 "
เริ่มหัวข้อโดย: test ที่ พฤษภาคม 16, 2015, 11:24:27 pm
ประกาศ "สอบครู กทม. 2559"


กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.  ประกาศรับสมัครคัดเลือก สอบบรรจุครูผู้ช่วย  
     ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2559
2.  รับสมัครคัดเลือก สอบบรรจุครูผู้ช่วย
     วันจันทร์ที่ 15-วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
     (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับราชการคัดเลือก สอบบรรจุครูผู้ช่วย
     ภายในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
4.  ประเมินประวัติและผลงาน  สอบบรรจุครูผู้ช่วย
     ระหว่างวันจันทร์ที่ 29  กุมภาพันธ์-วันศุกร์ที่  31  มีนาคม  2559
5.  สอบข้อเขียน  ภาค ก. และ  ภาค ข. สอบบรรจุครูผู้ช่วย
     วันเสาร์ที่ 12  มีนาคม  2559
     ภาค ก.  ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู
     ภาค ข.  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
6.  สอบสัมภาษณ์ สอบบรรจุครูผู้ช่วย
     วันอาทิตย์ที่  13  มีนาคม  2559
7.  ประกาศผลการคัดเลือก สอบบรรจุครูผู้ช่วย  
     ภายในวันศุกร์ที่ 18  มีนาคม  2559


ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ  ภาค ก.  ได้ที่นี่ค่ะ
          1.  ดาวน์โหลดข้อสอบ ภาค ก. "ความรอบรู้" (http://www.go-th.com/math/index.php?topic=189.0)
          2.  ดาวน์โหลดข้อสอบ ภาค ก. "ความสามารถทั่วไป" (http://www.go-th.com/math/index.php?topic=191.0)
          3.  ดาวน์โหลดข้อสอบ ภาค ก."ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู" (http://www.go-th.com/math/index.php?topic=192.0)
          4.  ดาวน์โหลดข้อสอบ ภาค ก."วิชากฎหมายการปฏิบัติราชการ  นโยบาย" (http://www.go-th.com/math/index.php?topic=194.0)

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ  ภาค ข.  ได้ที่นี่ค่ะ
          1.  ดาวน์โหลดข้อสอบ ภาค ข."ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา"+"วิชาเอก" (http://www.go-th.com/math/index.php?topic=190.0)
          2.  ดาวน์โหลดข้อสอบ ภาค ข."วิชาการศึกษา" (http://www.go-th.com/math/index.php?topic=195.0)

          เปิดสอบครู  กทม. 2558  เปิดรับสมัครแล้ววันนี้  โดยรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 15 – 25 พฤษภาคม 2558 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครสอบได้ที่นี่ค่ะ เว็บไซต์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy50ZWFjaGVyYmtrLmNvbS8=)

รับสมัครสอบ          15 – 25 พฤษภาคม 2558(รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet))

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  9  มิถุนายน  2558


วันเวลาที่สอบ
สอบ ภาค ก (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
วันเสาร์ที่ 4 กรกฎำคม 2558       
09.00 – 12.00 น.     - วิชาความรอบรู้ (75 คะแนน)  
                             - วิชาความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)

13.30 - 15.00 น.     - วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู (75 คะแนน)

สอบ ภาค ข (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  และ ภาค ค 1 (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558
09.00 – 11.00 น.    - วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (100 คะแนน)

13.00 – 15.00 น.    - วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (100 คะแนน)

15.10 – 15.30 น.    ภาค ค 1 (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)