คณิตศาสตร์ MATHEMATICS

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ => แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ => ข้อความที่เริ่มโดย: test ที่ พฤษภาคม 16, 2015, 09:44:39 pmหัวข้อ: แนวข้อสอบครู กทม. 60 ข้อสอบ ภาค ก. "ความสามารถทั่วไป"
เริ่มหัวข้อโดย: test ที่ พฤษภาคม 16, 2015, 09:44:39 pm
รวมข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2560 (http://www.go-th.com/math/index.php?topic=231.0)

ดาวน์โหลด รวมข้อสอบความรอบรู้ และข่าวสารความรอบรู้ใหม่ล่าสุด ปี 2559 (ใหม่ล่าสุด) (http://www.go-th.com/math/index.php?topic=374)

แนวข้อสอบครู กทม. 60
ข้อสอบ ภาค ก. "ความสามารถทั่วไป"

          แนวข้อสอบนี้ ได้นำมาจาก การรวบรวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยครั้งที่ผ่านๆ มานะคะ น่าจะนำมาเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบครู กทม. ได้นะคะ  ก็สู้ๆ นะคะ ทุกๆ คน


           ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ  ภาค ก.  ได้ที่นี่ค่ะ
           1.  ดาวน์โหลดข้อสอบ ภาค ก. "ความรอบรู้" (http://www.go-th.com/math/index.php?topic=189.0)
          2.  ดาวน์โหลดข้อสอบ ภาค ก. "ความสามารถทั่วไป" (http://www.go-th.com/math/index.php?topic=191.0)
          3.  ดาวน์โหลดข้อสอบ ภาค ก."ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู" (http://www.go-th.com/math/index.php?topic=192.0)
          4.  ดาวน์โหลดข้อสอบ ภาค ก."วิชากฎหมายการปฏิบัติราชการ  นโยบาย" (http://www.go-th.com/math/index.php?topic=194.0)

           ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ  ภาค ข.  ได้ที่นี่ค่ะ
           1.  ดาวน์โหลดข้อสอบ ภาค ข."ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา"+"วิชาเอก" (http://www.go-th.com/math/index.php?topic=190.0)
          2.  ดาวน์โหลดข้อสอบ ภาค ข."วิชาการศึกษา" (http://www.go-th.com/math/index.php?topic=195.0)

          2. ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
              2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ

                    -คลิปวีดีโอ "ความสามารถทั่วไป ด้านตัวเลข สถาบันวิชาการขงเบ้ง ชุดที่ 1" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1DNHV0YS1NeGIwWQ==)
                    -คลิปวีดีโอ "ความสามารถทั่วไป ด้านตัวเลข สถาบันวิชาการขงเบ้ง ชุดที่ 2" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj12ZU02UDhxcTlUSQ==)
                      อ้างอิง สถาบันวิชาการขงเบ้งแห่งอุษาคเนย์ ผู้อับโหลด krumud  

                    -ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบ ความสามารถด้านตัวเลข" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zb2Jrcm9vLmNvbS9yb29tX21haW4yLnBocD90eXBlPSVBNCVDNyVEMiVDMSVDQSVEMiVDMSVEMiVDMyVCNiVCNCVFOSVEMiVCOSVCNSVEMSVDNyVFMCVDNSVBMg==)
                      อ้างอิง จากเว็บไซต์ บ้านสอบครู.com

              2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์
                    -ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบ ความสามารถด้านภาษาไทย" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zb2Jrcm9vLmNvbS9yb29tX21haW4yLnBocD90eXBlPSVBNCVDNyVEMiVDMSVDQSVEMiVDMSVEMiVDMyVCNiVCNCVFOSVEMiVCOSVDMCVEMiVDOSVEMiVFNCVCNyVDMg==)
                      อ้างอิง จากเว็บไซต์ บ้านสอบครู.com                                        
                    - ดาวน์โหลด "แบบทดสอบออนไลน์ ความสามารถด้านภาษา 30 ข้อ" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2JldC5vYmVjLmdvLnRoL2JldC8lRTAlQjklODElRTAlQjglOUElRTAlQjglOUElRTAlQjglOTclRTAlQjglOTQlRTAlQjglQUElRTAlQjglQUQlRTAlQjglOUEtJUUwJUI4JTg0JUUwJUI4JUE3JUUwJUI4JUIyJUUwJUI4JUExJUUwJUI4JUFBJUUwJUI4JUIyJUUwJUI4JUExJUUwJUI4JUIyJUUwJUI4JUEzJUUwJUI4JTk2JUUwJUI4JTk0JUUwJUI5JTg5JUUwJUI4JUIyJUUwJUI4JTk5)
                      อ้างอิง จากเว็บไซต์ obec.go.th สำนักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

              2.3 ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบความสามารถในการคิดสรุปเหตุผล และอุปมาอุปไมย
                      ด้านล่างนี้ เป็นการติวข้อสอบ กพ. แต่ดูเป็นแนวทางได้ค่ะ คล้ายๆ กัน
                    -คลิปวีดีโอ "ความสามารถทั่วไป อนุกรม อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1fQmluQXc1WVJpUQ==)
                    -คลิปวีดีโอ "ความสามารถทั่วไป อนุกรม อุปมาอุปไมย ชุดที่ 2" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1OYWFneFZ1dUFCSQ==)
                    -คลิปวีดีโอ "ความสามารถทั่วไป พิเศษ 2" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1pcnBYSDdlejZfNA==)
                    -คลิปวีดีโอ "ความสามารถทั่วไป (ความยาว 2 ชั่วโมง กว่า)" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1fRncySFJTVEdkMA==)
                      อ้างอิง ผู้อับโหลด Tutor Ta

                     -ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบ ความสามารถด้านเหตุผล" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zb2Jrcm9vLmNvbS9yb29tX21haW4yLnBocD90eXBlPSVBNCVDNyVEMiVDMSVDQSVEMiVDMSVEMiVDMyVCNiVCNCVFOSVEMiVCOSVFMCVDQiVCNSVEOCVCQyVDNQ==)
                      อ้างอิง จากเว็บไซต์ บ้านสอบครู.com
                     -ดาวน์โหลด "แบบทดสอบออนไลน์ ความสามารถด้านเหตุผล 30 ข้อ" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2JldC5vYmVjLmdvLnRoL2JldC8lRTAlQjklODElRTAlQjglOUElRTAlQjglOUElRTAlQjglOTclRTAlQjglOTQlRTAlQjglQUElRTAlQjglQUQlRTAlQjglOUEtJUUwJUI4JTg0JUUwJUI4JUE3JUUwJUI4JUIyJUUwJUI4JUExJUUwJUI4JUFBJUUwJUI4JUIyJUUwJUI4JUExJUUwJUI4JUIyJUUwJUI4JUEzJUUwJUI4JTk2JUUwJUI4JTk0JUUwJUI5JTg5JUUwJUI4JUIyLTI=)
                      อ้างอิง จากเว็บไซต์ obec.go.th สำนักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

  แนวข้อสอบ  ความสามารถทั่วไป  (50  คะแนน)
   
                    -ดาวน์โหลด "คู่มือ  สอบครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป +เทคนิค" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5ra3dlYnNpdGUuY29tL2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD9hY3Rpb249ZGxhdHRhY2g7dG9waWM9ODI3LjA7YXR0YWNoPTMwNg==)                  
                    -ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1 100 ข้อ" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5ra3dlYnNpdGUuY29tL2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD9hY3Rpb249ZGxhdHRhY2g7dG9waWM9ODIzLjA7YXR0YWNoPTI4MQ==)
                    -ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2 100 ข้อ+เฉลย ชุดที่ 1-2 " (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5ra3dlYnNpdGUuY29tL2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD9hY3Rpb249ZGxhdHRhY2g7dG9waWM9ODIzLjA7YXR0YWNoPTI4MQ==)
                     อ้างอิง จากเว็บไซต์ kkwebsite.com ซึ่งอ้างอิงมาจาก รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย : บวร เทศารินทร์  

                    -ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป 117 ข้อ  " (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zbGlkZXNoYXJlLm5ldC92YWxyb20vMjU0Mi0zLTI1NTMtMQ==)
                     อ้างอิง คุณประพันธ์ เวารัมย์

                      ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป+เฉลย 75 ข้อ" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zbGlkZXNoYXJlLm5ldC9zb2Jrcm9vMS83NS0zODIxNTc4Mw==)
                      อ้างอิง จากเว็บไซต์ slideshare.net  ซึ่งอ้างอิงจาก สอบครูดอทคอม มาอีกทีค่ะ
                      ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป+เฉลย 120 ข้อ" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zbGlkZXNoYXJlLm5ldC9zb2Jrcm9vMS8xMjAtMzgyMTYyMzU=)
                      อ้างอิง จากเว็บไซต์ slideshare.net  ค่ะ
                      ข้อสอบออนไลน์ "แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2pvYi5vY3NjLmdvLnRoL09DU0NfVGVzdF9FeGFtcGxlXzQ2LW5vbG9naW4vT0NTQ19UZXN0KGV4YW1wbGUpXzQ2Lmh0bWw/aWQ9NjM1NjM3OTA4NDgwMzY1NjMz)
                      อ้างอิง จากเว็บไซต์ สำนักงาน กพ. ค่ะ(อันนี้ดีมากๆ นะคะ)

"ขอขอบพระคุณทุกๆ เว็บไซต์ ที่ได้นำมาอ้างอิงนะคะ
ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ"