คณิตศาสตร์ MATHEMATICS

คณิตศาสตร์ => เฉลยคณิตศาสตร์ ม.4 => ข้อความที่เริ่มโดย: น้องมิว ที่ เมษายน 17, 2015, 08:53:14 amหัวข้อ: เฉลย คณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 1 พื้นฐาน (สสวท.) บทที่ 3 จำนวนจริง
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมิว ที่ เมษายน 17, 2015, 08:53:14 am
ดาวน์โหลด เฉลย Pt3.3.1 ข้อ1ข้อ2.1-2.10 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFWbkkwU21aRlJHMTJZV2MvZWRpdA==)/Pt3.3.1 ข้อ2.11-2.40 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFaRTlKV2pWc1RHWm9VM00vZWRpdA==)/Pt3.3.1 ข้อ3.1-3.9 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFTVXhyZHkxc1VVeDFkVEEvZWRpdA==)/Pt3.3.1 ข้อ3.10-3.16 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFOakpaWDBvME16bE5ZMnMvZWRpdA==)/Pt3.3.2 ข้อ1 ข้อ1-2 2.1 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFWVU15V1dKR2F6Z3lha1UvZWRpdA==)/Pt3.3.2 ข้อ2 2.2-2.10 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFPRTg0VjNJNU4wWjFOMFUvZWRpdA==)/Pt3.3.2 ข้อ3-6 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFlR0p1VDJKek1FMHhlVEEvZWRpdA==)/Pt3.3.2 ข้อ6-9 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFaMDF5TURWcldXeElVM2MvZWRpdA==)/Pt3.3.2 ข้อ10-11 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFWazQ1WVU5M2R6ZEdPRlUvZWRpdA==)/3.3.2 ข้อ12 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFjVlJxYmpOaGJrUkpObWMvZWRpdA==)/Pt3.4.1 ข้อ1-2 ข้อ2.1-2.15 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFVWEp0ZDA0MWFUQkdhV00vZWRpdA==)/Pt3.4.2 ข้อ1-10 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFaWFUwYmxkUFMweFJRMEUvZWRpdA==)/Pt3.4.3 ข้อ1.1-1.12 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFTbVV4UW1sNmJGRmZWakEvZWRpdA==)/Pt3.4.3 ข้อ1,ข้อ1.13-1.20 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFMV1I2WkRaWk1uVTBjRmsvZWRpdA==)/Pt3.4.3 ข้อ2-5 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFXR2xhYVhKa1VYQjVSSE0vZWRpdA==)/Pt3.5 ข้อ1-4 ข้อ4.1-4.5 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFSRE5JTVRSbVNXTnlNMnMvZWRpdA==)
เฉลย คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1 พื้นฐาน (สสวท.)
บทที่ 3  จำนวนจริง

         แบบเฉลยนี้ ขออ้างอิง  จาก facebook.com/123grade4 โดย ผู้จัดทำ คือ อ.ประหยัด แก้วอำไพ นะคะ ที่ได้จัดทำ แบบเฉลยแบบฝึกหัดมาให้ค่ะ

          ลองไปศึกษาทำความเข้าใจกันอีกทีนะคะ  
หมายเหตุ 1. อย่าคัดลอกเพื่อเพียงมีการบ้านส่งครู แต่ควรศึกษาทำความเข้าใจไปด้วย
           2. ควรฝึกทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองก่อน ข้อไหนทำไม่ได้จึงเปิดเฉลยแล้วทำความเข้าใจให้เข้าใจก่อนแล้วควรลองทำด้วยตัวเองอีกครั้ง ไม่ควรคัดลอกโดยตรง

          ดาวน์โหลดได้ที่นี่จ้า เฉลย คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1 พื้นฐาน (สสวท.) บทที่ 3 
 จำนวนจริง

          บทที่ 3  จำนวนจริง
          เฉลย  3.1 จำนวนจริง
               เฉลย แบบฝึกหัดที่ 3.1 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)

          เฉลย  3.2 สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ
               เฉลย แบบฝึกหัดที่ 3.2 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)

          เฉลย  3.3 การนำสมบัติของจำนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกำลังสอง
          เฉลย 3.3.1 การแยกตัวประกอบของพหุนาม
               เฉลย แบบฝึกหัด 3.3.1 ข้อ 1-ข้อ 2 และ ข้อ 2.1-2.10 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)
               เฉลย แบบฝึกหัด 3.3.1 ข้อ 2 และ ข้อ 2.11-2.40 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)
               เฉลย แบบฝึกหัด 3.3.1 ข้อ 3 และ ข้อ 3.1-3.9 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)
               เฉลย แบบฝึกหัด 3.3.1 ข้อ 3 และ ข้อ 3.10-3.16 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)

          เฉลย  3.3.2 การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
               เฉลย แบบฝึกหัด 3.3.2 ข้อ 1 ข้อ 1 และ ข้อ 2 2.1 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)
               เฉลย แบบฝึกหัด 3.3.2 ข้อ 2 2.2-2.10 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)
               เฉลย แบบฝึกหัด 3.3.2 ข้อ 3 - ข้อ 6 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)
               เฉลย แบบฝึกหัด 3.3.2 ข้อ 6(ต่อ) - ข้อ 9 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)
               เฉลย แบบฝึกหัด 3.3.2 ข้อ 10 - ข้อ 11 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)
               เฉลย แบบฝึกหัด 3.3.2 ข้อ 12 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)

          เฉลย 3.4 การไม่เท่ากัน
          เฉลย 3.3.1 การแยกตัวประกอบของพหุนาม
               เฉลย  แบบฝึกหัด 3.4.1 ข้อ 1-2 ข้อ 2.1-2.15 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFVWEp0ZDA0MWFUQkdhV00vZWRpdA==)
               เฉลย แบบฝึกหัด 3.4.2 ข้อ 1-10 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)
               เฉลย แบบฝึกหัด 3.4.3 ข้อ 1 มี 12 ข้อย่อย ข้อ 1.1-1.12 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)
               เฉลย แบบฝึกหัด 3.4.3 ข้อ 1 มี 8 ข้อย่อย ข้อง 1.13-1.20 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)
               เฉลย แบบฝึกหัด 3.4.3 ข้อ 2-5 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)

          เฉลย 3.5 ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง
               เฉลย  แบบฝึกหัด 3.5 ข้อ 1-4 ข้อย่อย 4.1-4.5 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)

          
"ขอขอบพระคุณ ผู้ทำเฉลยค่ะ"

อ้างอิงจาก  หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  คณิตศาสตร์  เล่ม 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (สสวท.)