คณิตศาสตร์ MATHEMATICS

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ => แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ => ข้อความที่เริ่มโดย: test ที่ เมษายน 15, 2015, 02:32:22 amหัวข้อ: แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกเคมี
เริ่มหัวข้อโดย: test ที่ เมษายน 15, 2015, 02:32:22 am
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกเคมี

          - ดาวน์โหลด"หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ทั้งหมด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้" ได้ที่นี่ (http://www.go-th.com/math/index.php?topic=171.msg180#msg180)
          หมายเหตุ  ข้อสอบวิชาเอกในแต่ละปี จะถามเกี่ยวกับหลักสูตรด้วยค่ะ เช่น ว 1.2 ป. 1/3 หมายถึง อะไร  หรือ  ต 2.1 ม.4-6/ 2 หมายถึงอะไร เพราะฉะนั้น  ต้องอ่านหลักสูตรด้วยนะคะ

           ข้อสอบครู เคมี ชุดที่ 1-12 มากกว่า 500 ข้อ อ้างอิง จาก เว็บไซต์ ครู ไอ ที . คอม  โดยอ้างอิง มาจากข้อสอบ บ้านสอบครู อ.บวร  เทศารินทร์  ค่ะ

           ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบครู วิชาเอกเคมี ชุดที่ 1 50 ข้อ + เฉลย" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQjlkUFhnNHFMUlcwU0MxMGNWSnBSR2RJVjJNL2VkaXQ/dXNwPXNoYXJpbmc=)  
           ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบครู วิชาเอกเคมี ชุดที่ 2 50 ข้อ + เฉลย" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQjlkUFhnNHFMUlcwUkhoNGNEaGlUa2hyT1ZrL2VkaXQ/dXNwPXNoYXJpbmc=)        
           ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบครู วิชาเอกเคมี ชุดที่ 3 50 ข้อ + เฉลย" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQjlkUFhnNHFMUlcwZDE5TWNsTTJNa0pxVUZFL2VkaXQ/cGxpPTE=)                
           ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบครู วิชาเอกเคมี ชุดที่ 4 50 ข้อ + เฉลย" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQjlkUFhnNHFMUlcwZFdkTGNFVktVRzEyWkdNL2VkaXQ/dXNwPXNoYXJpbmc=)  
           ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบครู วิชาเอกเคมี ชุดที่ 5 50 ข้อ + เฉลย" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQjlkUFhnNHFMUlcwWjBjMGFXTlZiRTA0VnpnL2VkaXQ/dXNwPXNoYXJpbmc=)                
           ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบครู วิชาเอกเคมี ชุดที่ 6 50 ข้อ + เฉลย" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQjlkUFhnNHFMUlcwV1hwUGNrOUxWR1JrV0hjL2VkaXQ/dXNwPXNoYXJpbmc=)    
           ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบครู วิชาเอกเคมี ชุดที่ 7 50 ข้อ + เฉลย" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQjlkUFhnNHFMUlcwU1ZjME9IaEJlVlpQVTFFL2VkaXQ/dXNwPXNoYXJpbmc=)                
           ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบครู วิชาเอกเคมี ชุดที่ 8 50 ข้อ + เฉลย" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQjlkUFhnNHFMUlcwY1drNE5uVnBkVUZaUjJzL2VkaXQ/dXNwPXNoYXJpbmc=)    
           ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบครู วิชาเอกเคมี ชุดที่ 9 50 ข้อ + เฉลย" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQjlkUFhnNHFMUlcwT0hoRFV5MURaV0pDWVVVL2VkaXQ/dXNwPXNoYXJpbmc=)    
           ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบครู วิชาเอกเคมี ชุดที่ 10 50 ข้อ + เฉลย" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQjlkUFhnNHFMUlcwTUdSbFZsOHpUMUU1Y21zL2VkaXQ/dXNwPXNoYXJpbmc=)  
           ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบครู วิชาเอกเคมี ชุดที่ 11 50 ข้อ + เฉลย" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQjlkUFhnNHFMUlcwUzNGaFZHTkZiRzVSWmtVL2VkaXQ/dXNwPXNoYXJpbmc=)  
           ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบครู วิชาเอกเคมี ชุดที่ 12 50 ข้อ + เฉลย" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQjlkUFhnNHFMUlcwUlc1TlgwOVhTalJVUW5NL2VkaXQ/dXNwPXNoYXJpbmc=)  
           ดาวน์โหลด "แนวข้อสอบครู วิชาเอกเคมี ชุดที่ 12 50 ข้อ + เฉลย" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5rcnVpMy5jb20vdGVzdC82OTM=)  

            ข้อสอบครู เคมี ชุดที่ 1-12 อ้างอิง จาก เว็บไซต์ ครูวันดี.คอม  โดยอ้างอิง มาจากข้อสอบ บ้านสอบครู อ.บวร  เทศารินทร์  ค่ะ (อันนี้คล้ายกับด้านบนค่ะ)
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์

          - ดาวน์โหลด"หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ทั้งหมด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้" ได้ที่นี่ (http://www.go-th.com/math/index.php?topic=171.msg180#msg180)
          หมายเหตุ  ข้อสอบวิชาเอกในแต่ละปี จะถามเกี่ยวกับหลักสูตรด้วยค่ะ เช่น ว 1.2 ป. 1/3 หมายถึง อะไร  หรือ  ต 2.1 ม.4-6/ 2 หมายถึงอะไร เพราะฉะนั้น  ต้องอ่านหลักสูตรด้วยนะคะ

           ดาวน์โหลด เอกสาร สรุป "วิทยาศาสตร์"ทุกสาระ มี 84 หน้า มีข้อสอบ+เฉลย ดีมากๆ" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zbGlkZXNoYXJlLm5ldC9za2t0dXRvci9zcy0xNDI3MTU4Mj9yZWxhdGVkPTE=)
           อ้างอิง จาก เว็บไซต์ slideshare.net เอกสารของ สำนักเกรียงไกร ผู้อับโหลด นายเกรียงไกร วุฒิศักดิ์ ค่ะ

           ดาวน์โหลด เอกสาร สรุปเข้ม "วิทยาศาสตร์"ทุกสาระ มี 77 หน้า มีข้อสอบ+เฉลย ดีมากๆ" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zbGlkZXNoYXJlLm5ldC9wYXNpdHN1d2FuaWNoa3VsLzctMzc2MzU0NTM/cmVsYXRlZD0y)
           อ้างอิง จาก เว็บไซต์ slideshare.net เอกสารของ รศ.พเยาว์  ยินดีสุข ผู้อับโหลด Pasit Suwanichkul ค่ะ

           ดาวน์โหลด ข้อสอบ สรุป "วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย"มี 5 เรื่อง มากกว่า 500 ข้อ+ เฉลย" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy54bi0tbTNjZGhhNmJocGtsdTlhYTNkYnoxeXVlZy5jb20vd2hvbGUtbS00LTYta2V5Lw==)
           ดาวน์โหลด ข้อสอบ สรุป "วิทยาศาสตร์ ม.3"มี 2 ชุด มากกว่า 100 ข้อ+ เฉลย" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy54bi0tbTNjZGhhNmJocGtsdTlhYTNkYnoxeXVlZy5jb20vd2hvbGUtbS0zLWtleS8=)  
           ดาวน์โหลด ข้อสอบ สรุป "วิทยาศาสตร์ ม.2"มี 2 ชุด มากกว่า 100 ข้อ+ เฉลย" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy54bi0tbTNjZGhhNmJocGtsdTlhYTNkYnoxeXVlZy5jb20vd2hvbGUtbS0yLWtleS8=)              
           ดาวน์โหลด ข้อสอบ สรุป "วิทยาศาสตร์ ม.1"มี 2 ชุด มากกว่า 100 ข้อ+ เฉลย" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy54bi0tbTNjZGhhNmJocGtsdTlhYTNkYnoxeXVlZy5jb20vd2hvbGUtbS0xLWtleS8=)
           ดาวน์โหลด ข้อสอบ สรุป "วิทยาศาสตร์ ป.6"มี 11 ชุด มากกว่า 500 ข้อ+ เฉลย" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy54bi0tbTNjZGhhNmJocGtsdTlhYTNkYnoxeXVlZy5jb20vd2hvbGUtcC02LWtleS8=)
           อ้างอิง จาก เว็บไซต์ วิทยาศาสตร์ออนไลน์.com ค่ะ

           ดาวน์โหลด ข้อสอบ "วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย"มี 120 ข้อ+เฉลย พร้อมคำอธิบาย (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zbGlkZXNoYXJlLm5ldC9zdXJpeWF3YXJ1bnlhL28tbmV0LTI0MjAxNDky)
           อ้างอิง จาก เว็บไซต์ slideshare.net ผู้อับโหลด Suriya Warunya ค่ะ

           ดาวน์โหลด ข้อสอบ "วิทยาศาสตร์"มี 31 ชุด มากกว่า 1000 ข้อ(ออนไลน์)" (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy52Y2hhcmthcm4uY29tL2V4YW0vY2F0ZWdvcnkvMTA5)
           อ้างอิง จาก เว็บไซต์ วิชาการ.คอม ค่ะ

          เก็บมาฝากนะจ้ะ มีประโยชน์นะ อย่างน้อยก็มีความรู้เพิ่มเพื่อไปทำข้อสอบค่ะ เป็นข้อสอบของ สสวท. ค่ะ พร้อมเฉลย ดีมากๆ
           ดาวน์โหลด ข้อสอบ "TEDETวิทยาศาสตร์ ป.2-ม.3"มากกว่า 200 ข้อ+ เฉลย" (http://www.go-th.com/math/index.php?topic=129.0)
           อ้างอิง จาก เว็บไซต์ TEDET  TME สสวท. ค่ะ
          
"ต้องขออภัยด้วยนะคะ ถ้าว่างจะมาอับเดทเพิ่มให้ค่ะ"

"ขอขอบพระคุณ เจ้าของเว็บที่นำมาอ้างอิงค่ะ"