คณิตศาสตร์ MATHEMATICS

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ => แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ => ข้อความที่เริ่มโดย: teach ที่ มีนาคม 24, 2017, 11:31:49 amหัวข้อ: ดาวน์โหลด "ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖"
เริ่มหัวข้อโดย: teach ที่ มีนาคม 24, 2017, 11:31:49 am
ดาวน์โหลด
"ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖"

เรียนคุณครูทุกท่าน หรือผู้ที่ดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้

   เอกสารฉบับนี้  ผู้จัดทำ  จัดทำขึ้น  เพื่อทบทวนข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ   และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูหลายท่าน  จึงได้นำมาเผยแพร่  ซึ่งเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ดัดแปลงข้อความใดๆ จากเอกสารอ้างอิง  แต่ใช้การตัดคำ และเน้นสีข้อความ  เพื่อให้ผู้อ่านจำได้ง่ายขึ้น(หรือเปล่านะ?) และถ้ามีความผิดพลาดประการใด หรือไม่ถูกใจใคร  ต้องขออภัยมา  ณ  ที่นี้ด้วยครับ  

   ผู้จัดทำหวังว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจทั้งเพื่อนครู และน้องๆ ที่จะกำลังจะเข้ามาประกอบวิชาชีพครู


ด้วยความเคารพคุณครูทุกท่านเป็นอย่างสูง
ผู้จัดทำ

อ้างอิงจาก  ราชกิจจานุเบกษา  หน้า  ๗๒  เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง  ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
และ        เว็บไซต์ คุรุสภา  สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลด "ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖" ฉบับตัดคำเพื่ออ่านง่าย (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQngzalNoNGRyNWlJYmtsblJqWXdUWEF0VVdjL3ZpZXc/dXNwPXNoYXJpbmc=)

 ดาวน์โหลด "ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖" ฉบับจริง (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8wQngzalNoNGRyNWlJUnpGQlNXWklZbU5WTVdjL3ZpZXc/dXNwPXNoYXJpbmc=)