คณิตศาสตร์ MATHEMATICS

คณิตศาสตร์ => เฉลยคณิตศาสตร์ ม.4 => ข้อความที่เริ่มโดย: น้องมิว ที่ ธันวาคม 11, 2014, 03:15:01 amหัวข้อ: เฉลย คณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 1 พื้นฐาน (สสวท.) บทที่ 4  ฟังก์ชัน
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมิว ที่ ธันวาคม 11, 2014, 03:15:01 am
ดาวน์โหลด เฉลย Pt4.1 ข้อ1-11 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vb3Blbj9pZD0wQl82c0lDb1pPTXpBUlRWbVZ6QjFOMGh4T0hN)/Pt4.1 ข้อ11-14 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vb3Blbj9pZD0wQl82c0lDb1pPTXpBZW1sWGFqQkdlWFo1YWpn)/Pt4.2 ข้อ1-2 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vb3Blbj9pZD0wQl82c0lDb1pPTXpBZGtSNVp5MTJRbGR0TTFV)/Pt4.2 ข้อ3-5 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vb3Blbj9pZD0wQl82c0lDb1pPTXpBVDBrMlpEZHRTSFV6YzFr)/Pt4.2 ข้อ5-6 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vb3Blbj9pZD0wQl82c0lDb1pPTXpBYUVOM2NIQnNRamRqTFZr)/Pt4.3.1 ข้อ1-2 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vb3Blbj9pZD0wQl82c0lDb1pPTXpBYVZCRVFtbGhXSFJDWmpn)/Pt4.3.2 ข้อ1.1-1.2 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFWVEJZTUV3M1lWRnFORWsvZWRpdD9wbGk9MQ==)/
Pt4.3.2 ข้อ1.3-1.5 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFVRUYzVWpCUVFtOVZRMFUvZWRpdD9wbGk9MQ==)/Pt4.3.2 ข้อ2.1-2.3 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFOVU5tYlRKamEwdFZPRFEvZWRpdD9wbGk9MQ==)/Pt4.3.2 ข้อ2.4-2.5 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFXVEo0WHpoa09UUmxha0UvZWRpdD9wbGk9MQ==)/Pt4.3.2 ข้อ3.1-3.4 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFla1pDWjNZeVUzTmtZVzgvZWRpdD9wbGk9MQ==)/Pt4.3.2 ข้อ4.1-4.5 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFibEo2UW5NNFptaFlSalEvZWRpdD9wbGk9MQ==)/Pt4.3.2 ข้อ5.1-5.3 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFkM0JxY1ZFd1YxTklNVkUvZWRpdD9wbGk9MQ==)/
Pt4.3.2 ข้อ5.4-5.8 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFWVEZQU3pGUlduRnVjRFEvZWRpdD9wbGk9MQ==)/Pt4.3.2 ข้อ6 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFlbmxVTFRaMFFrTXlNelEvZWRpdD9wbGk9MQ==)/Pt4.3.2 ข้อ7.1-7.2 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFhR2huVFRZMFEyMTJiakEvZWRpdD9wbGk9MQ==)/Pt4.3.2 ข้อ7.3-7.5 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFhVXAxTW5adlZ6UXROMEUvZWRpdD9wbGk9MQ==)/Pt4.3.2 ข้อ7.6-7.8 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFSRFJPZEVJNWRtVkljRlUvZWRpdD9wbGk9MQ==)/Pt4.3.3 ข้อ1-2 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFRVXhFU1dKelVISTNSRzgvZWRpdD9wbGk9MQ==)/Pt4.3.3 ข้อ3 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFiVEJZU0RKSU4wcEZOMGsvZWRpdD9wbGk9MQ==)/
Pt4.3.3 ข้อ4-5 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFTUzAzVVMxd1YyTnZhVEEvZWRpdD9wbGk9MQ==)/Pt4.4 ข้อ1 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFRVmc1YlhGaFlVRlFNbFUvZWRpdD9wbGk9MQ==)/Pt4.4 ข้อ2-8 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFTSHBMVVhrMFFUUmlOM00vZWRpdD9wbGk9MQ==)/Pt4.5 ข้อ1.1-1.2 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFTWEpXYzB4MloxVXhMV3MvZWRpdD9wbGk9MQ==)/Pt4.5 ข้อ1.3 ข้อ2 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFNRVJQY2pKVGFXZG9aazAvZWRpdD9wbGk9MQ==)/Pt4.5 ข้อ2-5 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFkMVp4WTFkeWFtUnFjVzgvZWRpdD9wbGk9MQ==)/4.5 ข้อ3.1-3.3 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFOekpoT1d0aWVuRnRSREEvZWRpdD9wbGk9MQ==)/Pt4.6 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFWVkJLUnpkVVRrRTNRVFEvZWRpdD9wbGk9MQ==)
เฉลย คณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 1(สสวท.)
บทที่ 4  ฟังก์ชัน

         แบบเฉลยนี้ ขออ้างอิง  จาก facebook.com/123grade4 โดย ผู้จัดทำ คือ อ.ประหยัด แก้วอำไพ นะคะ ที่ได้จัดทำ แบบเฉลยแบบฝึกหัดมาให้ค่ะ

          ลองไปศึกษาทำความเข้าใจกันอีกทีนะคะ  
หมายเหตุ 1. อย่าคัดลอกเพื่อเพียงมีการบ้านส่งครู แต่ควรศึกษาทำความเข้าใจไปด้วย
           2. ควรฝึกทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองก่อน ข้อไหนทำไม่ได้จึงเปิดเฉลยแล้วทำความเข้าใจให้เข้าใจก่อนแล้วควรลองทำด้วยตัวเองอีกครั้ง ไม่ควรคัดลอกโดยตรง

          ดาวน์โหลดได้ที่นี่จ้า เฉลย แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 เล่ม 1
          บทที่ 4  ฟังก์ชัน
          เฉลย แบบฝึกหัด 4.1 หน้า 124 - 128
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่  4.1 ข้อ 1-11 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่  4.1 ข้อ 11-14 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)
            
          เฉลย แบบฝึกหัดที่ 4.2 หน้า 138-139
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 4.2 ข้อ 1-2 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 4.2 ข้อ 3-5 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 4.2 ข้อ 5-6 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)

          เฉลย แบบฝึกหัดที่ 4.3.1 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง หน้า 154
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 4.3.1 ข้อ 1-2 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)

          เฉลย แบบฝึกหัดที่ 4.3.2.1 การแก้สมการโดยใช้กราฟ
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 4.3.2 ข้อ 1 มี 2 ข้อย่อย ข้อ 1.1-1.2   (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 4.3.2 ข้อ 1 มี 3 ข้อย่อย ข้อ 1.3-1.5   (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)

               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 4.3.2 ข้อ 2 มี 3 ข้อย่อย ข้อ 2.1-2.3   (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 4.3.2 ข้อ 2 มี 2 ข้อย่อย ข้อ 2.4-2.5   (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)

               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 4.3.2 ข้อ 3 มี 4 ข้อย่อย ข้อ 3.1-3.4   (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)

               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 4.3.2 ข้อ 4 มี 5 ข้อย่อย ข้อ 4.1-4.5   (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)

               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 4.3.2 ข้อ 5 มี 3 ข้อย่อย ข้อ 5.1-5.3   (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 4.3.2 ข้อ 5 มี 5 ข้อย่อย ข้อ 5.4-5.8   (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)

               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 4.3.2 ข้อ 6 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)

               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 4.3.2 ข้อ 7 มี 2 ข้อย่อย ข้อ 7.1-7.2 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 4.3.2 ข้อ 7 มี 3 ข้อย่อย ข้อ 7.3-7.5 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 4.3.2 ข้อ 7 มี 3 ข้อย่อย ข้อ 7.6-7.8 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)

          เฉลย แบบฝึกหัดที่ 4.3.3 การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชันกำลังสองและกราฟ
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 4.3.3 ข้อ 1-2   (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 4.3.3 ข้อ 3 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 4.3.3 ข้อ 4-5 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)

          เฉลย แบบฝึกหัดที่ 4.4 ฟังก์ชันเลขยกกำลัง
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 4.4 ข้อ 1   (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFRVmc1YlhGaFlVRlFNbFUvZWRpdD9wbGk9MQ==)
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 4.4 ข้อ 2-8 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZmlsZS9kLzBCXzZzSUNvWk9NekFTSHBMVVhrMFFUUmlOM00vZWRpdD9wbGk9MQ==)

          เฉลย แบบฝึกหัดที่ 4.5 ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 4.5 ข้อ 1 มี 2 ข้อย่อย ข้อ 1.1-1.2   (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 4.5 ข้อ 1.3 และ ข้อ 2 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 4.5 ข้อ 2-5 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 4.5 ข้อ 3 มี 3 ข้อย่อย ข้อ 3.1-3.3 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)

          เฉลย แบบฝึกหัดที่ 4.6 ฟังก์ชันขั้นบันได
               เฉลย  แบบฝึกหัดที่ 4.6 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2tleS1tYXRoLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE3LzEwLzQtNi0xLmh0bWw=)
              
          
"ขอขอบพระคุณ ผู้ทำเฉลยค่ะ"

อ้างอิงจาก  หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  คณิตศาสตร์  เล่ม 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (สสวท.)