พระนครศรีอยุธยา

ไหว้พระ ตามวัดต่างๆ ในอยุธยา => วัดในเกาะเมือง => ข้อความที่เริ่มโดย: took ที่ สิงหาคม 17, 2014, 04:37:44 pmหัวข้อ: "วัดโลกยสุทธา" จ.พระนครศรีอยุธยา
เริ่มหัวข้อโดย: took ที่ สิงหาคม 17, 2014, 04:37:44 pm
"วัดโลกยสุทธา" จ.พระนครศรีอยุธยา

           มาไหว้พระนอนกันที่ วัดโลกยสุทธา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กันครับ  วันนี้ ที่ผมไป เขากำลังบูรณะซ่อมแซมทาสีองค์พระครับ  ถ้าทาสีเสร็จแล้วจะเอาภาพมาฝากนะครับ งั้นเรามาชมภาพปัจจุบันกันก่อนนะครับ

(http://upic.me/i/ey/img_8351.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk0MQ==)
(http://upic.me/i/ey/img_8355.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk0Mg==)
(http://upic.me/i/mt/img_8356.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk0Mw==)
(http://upic.me/i/mt/img_8358.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk0NA==)
(http://upic.me/i/ex/img_8360.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk0NQ==)
(http://upic.me/i/co/img_8363.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk0Ng==)
(http://upic.me/i/co/img_8365.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk0Nw==)
(http://upic.me/i/co/img_8366.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk0OA==)
(http://upic.me/i/21/img_8368.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk0OQ==)
(http://upic.me/i/it/img_8370.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk1MA==)
(http://upic.me/i/pd/img_8371.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk1MQ==)
(http://upic.me/i/kj/img_8372.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk1Mg==)
(http://upic.me/i/sw/img_8373.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk1Mw==)
(http://upic.me/i/tm/img_8375.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk1NA==)
(http://upic.me/i/1z/img_8376.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk1NQ==)
(http://upic.me/i/17/img_8377.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk1Ng==)
(http://upic.me/i/0r/img_8378.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk1OA==)
(http://upic.me/i/q4/img_8379.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk2MA==)
(http://upic.me/i/8v/img_8380.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk2MQ==)
(http://upic.me/i/ua/img_8381.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk2Mg==)
(http://upic.me/i/te/img_8382.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk2Mw==)
(http://upic.me/i/95/img_8385.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk2NA==)
(http://upic.me/i/sc/0img_8386.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk2Ng==)
(http://upic.me/i/wp/img_8387.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk2Nw==)
(http://upic.me/i/w3/img_8388.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk2OA==)
(http://upic.me/i/32/img_8389.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk2OQ==)
(http://upic.me/i/m5/img_8390.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk3MA==)
(http://upic.me/i/bx/img_8391.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk3MQ==)
(http://upic.me/i/69/0img_8392.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk3Mg==)
(http://upic.me/i/km/img_8393.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk3Mw==)
(http://upic.me/i/s4/img_8394.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk3NA==)
(http://upic.me/i/7p/img_8397.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk3NQ==)
(http://upic.me/i/32/img_8398.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk3Ng==)
(http://upic.me/i/7d/img_8399.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk3Nw==)
(http://upic.me/i/35/img_8400.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk3OA==)
(http://upic.me/i/6u/img_8401.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk3OQ==)
(http://upic.me/i/t2/img_8402.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk4MA==)
(http://upic.me/i/1d/img_8403.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk4MQ==)
(http://upic.me/i/wy/img_8404.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk4Mg==)
(http://upic.me/i/fo/img_8405.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk4Mw==)
(http://upic.me/i/r6/img_8406.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk4NA==)
(http://upic.me/i/z3/img_8410.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk4NQ==)
(http://upic.me/i/gr/img_8411.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk4Ng==)
(http://upic.me/i/a8/img_8412.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk4Nw==)
(http://upic.me/i/1e/img_8413.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk4OA==)
(http://upic.me/i/3g/img_8414.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk4OQ==)
(http://upic.me/i/dn/img_8415.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk5MA==)
(http://upic.me/i/w4/0img_8416.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk5MQ==)
(http://upic.me/i/jm/0img_8417.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNjk5Mg==)


หัวข้อ: whgzjfdg
เริ่มหัวข้อโดย: Jackrok ที่ มกราคม 10, 2019, 11:43:18 pm
where to buy stromectol (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cHM6Ly9idXlzdHJvbWVjdG9sb25saW5lLmNvbS8=) amoxicillin online (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cHM6Ly9hbW94aWNpbGxpbjguY29tLw==) robaxin/methocarbamol 500mg (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cHM6Ly9yb2JheGluNTAwbWcuY29tLw==) order seroquel (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cHM6Ly9zZXJvcXVlbDI1LmNvbS8=) purchase albendazole (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cHM6Ly9hbGJlbmRhem9sZXRhYmxldHMuY29tLw==)


หัวข้อ: htwvpbgf
เริ่มหัวข้อโดย: Evarok ที่ กุมภาพันธ์ 01, 2019, 02:37:35 pm
tadalafil 10 mg (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cHM6Ly90YWRhbGFmaWwxMC5jb20v)


หัวข้อ: czgljdbz
เริ่มหัวข้อโดย: Evarok ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2019, 03:16:52 am
buy celebrex online (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cHM6Ly9jZWxlYnJleGdlbmVyaWMuY29tLw==)


หัวข้อ: kimxpolt
เริ่มหัวข้อโดย: Suerok ที่ กุมภาพันธ์ 07, 2019, 05:42:08 am
acyclovir for sale (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cHM6Ly9idXl2YWxhY3ljbG92aXJvbmxpbmUuY29tLw==) generic for phenergan (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cHM6Ly9waGVuZXJnYW5nZW5lcmljLmNvbS8=) sildenafil generic viagra (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cHM6Ly9zaWxkZW5hZmlsZ2VuZXJpY3ZpYWdyYS5jb20v) vermox (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cHM6Ly92ZXJtb3h0YWJsZXRzLmNvbS8=) where can i get azithromycin (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cHM6Ly96aXRocm9tYXhheml0aHJvbXljaW4uY29tLw==)


หัวข้อ: xhcreltz
เริ่มหัวข้อโดย: Miarok ที่ กุมภาพันธ์ 08, 2019, 05:42:46 am
acyclovir (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL2J1eXZhbGFjeWNsb3Zpcm9ubGluZS5jb20v) vermox mebendazole (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3Zlcm1veHRhYmxldHMuY29tLw==) azithromycin 250 mg tablets (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3ppdGhyb21heGF6aXRocm9teWNpbi5jb20v) buy generic phenergan (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3BoZW5lcmdhbmdlbmVyaWMuY29tLw==) sildenafil viagra (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3NpbGRlbmFmaWxnZW5lcmljdmlhZ3JhLmNvbS8=)


หัวข้อ: grczopnx
เริ่มหัวข้อโดย: Jimrok ที่ กุมภาพันธ์ 11, 2019, 08:35:11 pm
viagra for women (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cHM6Ly92aWFncmFmb3J3b21lbi5jb20v) prednisone 10mg (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cHM6Ly9wcmVkbmlzb25lMTAuY29tLw==) atarax price (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cHM6Ly9hdGFyYXg1MC5jb20v) no prescription ventolin inhaler (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cHM6Ly92ZW50b2xpbmhmYWluaGFsZXIuY29tLw==) cialis 5 (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cHM6Ly9vbmxpbmVjaWFsaXMyMC5jb20v)


หัวข้อ: jwilsmlnou
เริ่มหัวข้อโดย: Carlrok ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2019, 07:54:24 pm
purchase celebrex online (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL2J1eWNlbGVicmV4b25saW5lLmNvbS8=) generic for zithromax (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL2dlbmVyaWN6aXRocm9tYXguY29tLw==) cialis 20 (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL2NpYWxpczIwZm9yc2FsZS5jb20v) valtrex cost (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3ZhbHRyZXhjb3N0LmNvbS8=)


หัวข้อ: embujfgu
เริ่มหัวข้อโดย: Joerok ที่ มีนาคม 09, 2019, 02:00:20 pm
lisinopril (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cHM6Ly9idXlsaXNpbm9wcmlsd2l0aG91dHByZXNjcmlwdGlvbi5jb20v) best place to buy cialis online (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cHM6Ly9jaWFsaXNmcm9tY2FuYWRhLmNvbS8=) prednisolone buy online (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cHM6Ly9wcmVkbmlzb2xvbmV0YWJsZXRzLmNvbS8=) phenergan 50 mg (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cHM6Ly9waGVuZXJnYW4yNS5jb20v) metformin (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cHM6Ly9tZXRmb3JtaW5nZW5lcmljLmNvbS8=) tetracycline (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cHM6Ly90ZXRyYWN5Y2xpbmV3aXRob3V0cHJlc2NyaXB0aW9uLmNvbS8=) buy tadalafil (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cHM6Ly9idXl0YWRhbGFmaWx3aXRob3V0cHJlc2NyaXB0aW9uLmNvbS8=) finasteride no prescription (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cHM6Ly9idXlwcm9wZWNpYXdpdGhvdXRwcmVzY3JpcHRpb24uY29tLw==) viagra without prescription (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cHM6Ly92aWFncmF3aXRob3V0cHJlc2NyaXB0aW9uLmNvbS8=) buy ventolin inhaler without prescription (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cHM6Ly92ZW50b2xpbndpdGhvdXRwcmVzY3JpcHRpb24uY29tLw==)


หัวข้อ: udabgkis
เริ่มหัวข้อโดย: Annarok ที่ มีนาคม 12, 2019, 06:16:22 am
indocin (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cHM6Ly9pbmRvY2lub25saW5lLmNvbS8=) lisinopril (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cHM6Ly9saXNpbm9wcmlsNS5jb20v) generic sildenafil (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cHM6Ly9nZW5lcmljc2lsZGVuYWZpbGNpdHJhdGUuY29tLw==) tadalafil 20 (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cHM6Ly9idXl0YWRhbGFmaWwyMG1nLmNvbS8=) metformin (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cHM6Ly9nZW5lcmljbWV0Zm9ybWluLmNvbS8=) tadalafil (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cHM6Ly90YWRhbGFmaWw0MC5jb20v) generic motilium (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cHM6Ly9tb3RpbGl1bW9ubGluZS5jb20v)


หัวข้อ: iikosryp
เริ่มหัวข้อโดย: texas auto insurance ที่ มีนาคม 28, 2019, 12:09:54 pm
auto insurance (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL2F1dG9pbnN1cmFuY2UudXMuY29tLw==)