พระนครศรีอยุธยา

ไหว้พระ ตามวัดต่างๆ ในอยุธยา => วัดรอบๆ เกาะเมือง => ข้อความที่เริ่มโดย: took ที่ สิงหาคม 17, 2014, 04:28:56 pmหัวข้อ: "วัดพุทไธศวรรย์" จ.พระนครศรีอยุธยา (ด้านข้างกำแพง ชุดที่ 2)
เริ่มหัวข้อโดย: took ที่ สิงหาคม 17, 2014, 04:28:56 pm
"วัดพุทไธศวรรย์" จ.พระนครศรีอยุธยา (ด้านข้างกำแพง ชุดที่ 2)

(http://upic.me/i/qq/img_8646.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTU4Mg==)
(http://upic.me/i/y3/img_8647.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTU4NA==)
(http://upic.me/i/6y/img_8648.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTU4NQ==)
(http://upic.me/i/wt/img_8649.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTU4Nw==)
(http://upic.me/i/wt/img_8650.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTU4OQ==)
(http://upic.me/i/46/img_8651.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTU5MA==)
(http://upic.me/i/jy/img_8652.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTU5Mg==)
(http://upic.me/i/2w/img_8653.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTU5Mw==)
(http://upic.me/i/2y/0img_8654.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTU5NA==)
(http://upic.me/i/nk/img_8655.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTU5Ng==)
(http://upic.me/i/gp/img_8656.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTU5Nw==)
(http://upic.me/i/tl/img_8657.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTYwMA==)
(http://upic.me/i/ps/img_8658.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTYwMw==)
(http://upic.me/i/sv/img_8659.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTYwNw==)
(http://upic.me/i/a6/img_8660.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTYwOQ==)
(http://upic.me/i/r3/0img_8661.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTYxMg==)
(http://upic.me/i/dc/img_8662.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTYxNQ==)
(http://upic.me/i/gs/img_8663.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTYxNw==)
(http://upic.me/i/1b/img_8664.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTYyMA==)
(http://upic.me/i/qq/img_8665.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTYyMQ==)
(http://upic.me/i/bk/img_8666.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTYyMg==)
(http://upic.me/i/69/0img_8667.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTYyNA==)
(http://upic.me/i/vt/img_8668.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTYyNg==)
(http://upic.me/i/h5/0img_8669.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTYyOA==)
(http://upic.me/i/wo/img_8670.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTYyOQ==)
(http://upic.me/i/1w/img_8671.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTYzMQ==)
(http://upic.me/i/9r/img_8672.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTYzMg==)
(http://upic.me/i/it/img_8673.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTYzMw==)
(http://upic.me/i/zm/img_8674.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTYzNQ==)
(http://upic.me/i/ou/img_8675.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTYzNg==)
(http://upic.me/i/p7/img_8676.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTYzNw==)
(http://upic.me/i/6i/img_8677.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTYzOQ==)
(http://upic.me/i/ed/img_8678.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTY0MQ==)
(http://upic.me/i/2r/img_8679.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTY0Mg==)
(http://upic.me/i/q9/img_8680.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTY0NA==)
(http://upic.me/i/14/img_8681.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTY0NQ==)
(http://upic.me/i/as/img_8682.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTY0Nw==)
(http://upic.me/i/n8/img_8683.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTY0OQ==)
(http://upic.me/i/d5/img_8686.jpg) (http://www.go-th.com/ayu/go.php?url=aHR0cDovL3VwaWMubWUvc2hvdy81MjMzNTY1MQ==)